PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dvojhvězdy - NAST019
Anglický název: Binary stars
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
RNDr. Pavel Mayer, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (29.04.2019)
Pojem dvojhvězdy, různé klasifikace dvojhvězd. Určování základních fyzikálních vlastností spektroskopických, zákrytových a vizuálních dvojhvězd a vícenásobných soustav, řešení křivek radiálních rychlostí a světelných křivek. Význam Rocheova modelu. Apsidální pohyb. Komplikace způsobené přítomností cirkumstelární hmoty v soustavě. Různé fenomenologické typy dvojhvězd. Závěrečná vývojová stadia. Teorie vzniku dvojhvězd. Výběrová přednáška pro 3. až 5.r. AA a další zájemce. Koná se zpravidla jednou za 2 roky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D. (10.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_AUUK (30.03.2015)

Aitken R.G. 1935 The binary stars, McGraw-Hill, New York

Andersen J. 1991 Astron. Astrophys. Rev. 3, 91

Batten A.H. 1973 Binary and multiple systems of stars, Pergamon Press

Harmanec a Brož 2011 Stavba a vývoj hvezd, Matfyzpress, Praha

Hilditch 1999 Binary stars, Cambridge Univ. Press

Shore S.N. 2003 The Tapestry of Modern Astrophysics, John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey, USA

Warner B. 1995 Cataclysmic variable stars, Cambridge Univ. Press

Metody výuky
Poslední úprava: T_AUUK (31.03.2008)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D. (08.01.2019)

Význam dvojhvězd pro astrofyziku.

Rozsah pozorovaných fyzikálních vlastností a různé typy klasifikace dvojhvězd.

Základní elementy popisující dráhu dvojhvězdy.

Rocheův model.

Určování okamžiků minim či maxim, O-C diagramy, změny oběžné periody.

Analýza křivek radiálních rychlostí pro dvojhvězdy s oběma složkami viditelnými ve spektru i pro případy, kdy se pozoruje pouze jedno spektrum.

Typy světelných křivek a základní postupy jejich rešení.

Vizuální dvojhvězdy a trojhvězdné soustavy.

Efekt rozdílné dráhy světla, dynamické efekty.

Projevy apsidálního pohybu u excentrických dvojhvězd; siderická, anomalistická a apsidální perioda.

Deformace křivek radiálních rychlostí a světelných křivek vlivem přítomnosti cirkumstelární hmoty v soustavě.

Pozorované fenomenologické typy dvojhvězd.

Ranná a pozdní vývojová stádia.

Současné teorie vzniku dvojhvězd a vícenásobných soustav, statistiky procentuálního zastoupení ve hvězdné populaci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK