PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dvojhvězdy - NAST019
Anglický název: Binary stars
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
RNDr. Pavel Mayer, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_AUUK (30.03.2015)
Pojem dvojhvězdy, různé klasifikace dvojhvězd. Určování základních fyzikálních vlastností spektroskopických, zákrytových a vizuálních dvojhvězd a vícenásobných soustav, řešení křivek radiálních rychlostí a světelných křivek. Význam Rocheova modelu. Apsidální pohyb. Komplikace způsobené přítomností cirkumstelární hmoty v soustavě. Různé fenomenologické typy dvojhvězd. Závěrečná vývojová stadia. Teorie vzniku dvojhvězd. Výběrová přednáška pro 3. až 5.r. AA a další zájemce. Koná se zpravidla jednou za 2 roky.
Literatura
Poslední úprava: T_AUUK (30.03.2015)

Aitken R.G. 1935 The binary stars, McGraw-Hill, New York

Andersen J. 1991 Astron. Astrophys. Rev. 3, 91

Batten A.H. 1973 Binary and multiple systems of stars, Pergamon Press

Harmanec a Brož 2011 Stavba a vývoj hvezd, Matfyzpress, Praha

Hilditch 1999 Binary stars, Cambridge Univ. Press

Shore S.N. 2003 The Tapestry of Modern Astrophysics, John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey, USA

Warner B. 1995 Cataclysmic variable stars, Cambridge Univ. Press

Metody výuky
Poslední úprava: T_AUUK (31.03.2008)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: T_AUUK (30.03.2015)

Význam dvojhvezd pro astrofyziku. Rozsah pozorovaných fyzikálních vlastností a ruzné typy klasifikace dvojhvezd. Základní elementy popisující dráhu dvojhvezdy. Urcování okamžiku minim ci maxim, O-C diagramy, zmeny obežné periody. Analýza krivek radiálních rychlostí pro dvojhvezdy s obema složkami viditelnými ve spektru i pro prípady, kdy se pozoruje pouze jedno spektrum. Typy svetelných krivek a základní postupy jejich rešení. Vizuální dvojhvezdy a trojhvezdné soustavy, efekt rozdílné dráhy svetla. Projevy apsidálního pohybu, siderická, anomalistická a apsidální perioda. Deformace krivek radiálních rychlostí a svetelných krivek vlivem prítomnosti cirkumstelární hmoty v soustave. Pozorované fenomenologické typy dvojhvezd. Pozdní vývojová stadia. Soucasné teorie vzniku dvojhvezd a statistiky procentuálního zastoupení dvojhvezd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK