PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Speciální praktikum I - NAST017
Anglický název: Special Practical Course I
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (10.01.2019)
Metody pozorování a zpracování astrofyzikálních dat: CCD fotometrie a astrometrie. Popis dalekohledu a CCD kamery, výběr objektů. Světelná křivka proměnné hvězdy, zákrytové dvojhvězdy, planetky. Snímek objektů vzdáleného vesmíru (galaxie, hvězdokupa, mlhovina). Kalibrační snímky (darkframe, flatfield). Zpracování naměřených dat, výpočet okamžiku minima nebo maxima, odhad periody. Úlohy se zpracovávají pomocí vzdáleného přístupu k 65-cm dalekohledu v Ondřejově. Pro 4. r. AA.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (13.06.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na fotometrických měření pomocí 65cm teleskopu na observatoři v Ondřejově (vzdáleně) a předložení protokolu podle pokynů vedoucího.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (10.01.2019)

Bradt: Astronomy Methods, Cambridge University Press, 2004

Cooper, W.A. & Walker, E.N.: Getting the measure of the stars, Adam Hilger, 1989

Good, Gerry A.: Observing variable stars, Springer, 2003

Lawrence, Andy: Astronomical Measurement, A Concise Guide, Springer, 2014

Scott Birney, Gonzalez, Oesper: Observational Astronomy, Cambridge University Press, 2006

Sterken, Manfroid: Astronomical Photometry - A Guide, ASSL 175, Kluwer 1992

Walker, Gordon: Astronomical Observations, An Optival Perspective, Cambridge University Press, 1989

Metody výuky
Poslední úprava: WOLF/MFF.CUNI.CZ (26.03.2008)

praktická měření na observatoři v Ondřejově

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (10.01.2019)

Metody pozorování a zpracování astrofyzikálních dat: CCD fotometrie

a astrometrie.

Program a cíle:

1. Popis 65-cm dalekohledu a CCD kamery G2, výběr vhodných objektů

podle vědeckého programu a pozorovacích podmínek.

2. Světelná křivka proměnné hvězdy, zákrytové dvojhvězdy, planetky.

3. Snímek objektů vzdáleného vesmíru (galaxie, hvězdokupa, mlhovina).

4. Kalibrační snímky (darkframe, flatfield).

5. Zpracování naměřených dat, aperturní fotometrie, výpočet okamžiku minima

nebo maxima, odhad periody.

Úlohy se zpracovávají pomocí vzdáleného přístupu k 65-cm dalekohledu

v Ondřejově. Pro 4. r. AA.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK