PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vznik a vývoj galaxií - NAST012
Anglický název: Formation and Evolution of Galaxies
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: G_F (26.05.2010)
Přednáška je zaměřena na seznámení s pokrokem, jehož bylo dosaženo ve výzkumu galaxií v posledních přibližně deseti letech díky kombinaci nových pozorování, teoretických modelů a superpočítačových simulací. Podává přehled o stavu poznání vzniku a vývoje galaxií v kontextu současného standardního kosmologického modelu a poskytne teoretický rámec pro interpretaci nových pozorování galaxií se současnými/budoucími pozemními a kosmickými dalekohledy.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. (16.05.2012)

1. Moderní morfologické, spektro-fotometrické a kinematické klasifikace galaxií

2. Galaxie v různých kosmologických vzdálenostech (z=0-10). Observační metody

v různých kosmologických vzdálenostech. Hlavní fotometrické a spektroskopické přehlídky

(surveys) galaxií: 2dFGRS, SDSS, GEMS, VVDS, COSMOS, SAURON, ATLAS3D, CALIFA, ...

3. Barevný diagram galaxií: rudá posloupnost, modré mračn­o, zelené údolí.

Pasivní vs. aktivní vývoj galaxií

4. Prostorově rozlišené hvězdné populace v galaxiích.

Historie vzniku hvězd v různých typech galaxií. Schmidt-Kennicuttův zákon

rychlosti vzniku hvězd

5. Temná hmota a Modifikovaná Newtonova dynamika (MOND) jako alternativa k ní.

Univerzalita hustotního profilu temného hala. Navarro-Frenk-Whiteův a Einastův profil.

Triaxialita, orientace a ,,useknutí (truncation)" hala

6. Interakce galaxií. Splynutí galaxií: ,,Minor mergers" vs. ,,major mergers".

Slapové deformace. Slapové ,,trosky" (slupky, prstence, mosty, slapové chvosty).

Transformace galaktického typu při interakci. Vznik nových galaxií při interakci

7. Kosmologický vývoj hmotnostní a luminozitní funkce galaxií.

Kosmologický vývoj globální rychlosti vzniku hvězd. Vliv interakcí galaxií

na rychlost vzniku hvězd

8. Koevoluce galaxií a centrálních super-masivních ­černých děr. Zpětná

vazba AGN-mateřská galaxie. Korelace mezi hmotností centrální černé díry a

vlastnostmi mateřských galaxií. Kosmologický vývoj těchto korelací.

Vliv centrální č­erné díry na radiální závislost hustoty

hvězd. Binární supermasivní černé díry, binární kvazary

9. Teorie spirálních hustotních vln - historie a souč­asnost.

Nestabilita disků. Stacionární vs. tranzientní hustotní vlny

10. Migrač­ní mechanismy v galaxiích. Pří­čky, dvojpříčky­. Výměna

momentu hybnosti na Lindbladových rezonancích a korotaci. Migrace způsobená

tranzientními spirálními rameny. Migrace způsobená překryvem rezonancí.

Další migrační mechanismy

11. Chemodynamický vývoj galaxií. Radiální gradienty abundancí. Relace

věk-metalicita a věk-rychlost pro hvězdy. Rozdělovací funkce metalicity.

Tzv ,,G-dwarf problem"

12. Současný standardní Lambda-CDM kosmologický model

a jeho implikace pro vznik a vývoj galaxií a kup/superkup galaxií.

Vývoj hmotnosti galaxií. Srážky galaxií vs chladná a horká akrece

13. N-částicové/hydrodynamické simulace galaxií a kosmické struktury

(Millenium, Aquarius, Via Lactea, ...).

Literatura:

  • Mo, H., van den Bosch, F., White, S., Galaxy Formation and Evolution,

Cambridge University Press; 1st edition (2010), ISBN-13: 978-0521857932

  • studijní materiály vypracované vyučujícím

  • odborné články doporučené vyučujícím

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK