PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Nebeská mechanika II - NAST011
Anglický název: Celestial Mechanics II
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/nebeska_mechanika/
Garant: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.
doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Korekvizity : NAST005
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (29.04.2019)
Základy poruchového počtu, oskulační elementy, Lagrangeova a Gaussova varianta rovnic poruchového počtu,nesingulární elementy, periodcké a sekulární poruchy, pohzb družice v atmosféře, vyjádření gravitačního pole obecného tělesa v multipólním rozvoji, Stokesovy koeficienty, sekulární pohyb v J2 a J3 potenciálu, relativní souřadnice, Kozaiova úloha, Lagrangeova-Laplaceova úloha pohybu planet. Cassiniho zákony, Colombův setrvačník. Pro 4.r. AA, popř. vyšší ročníky TF.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (07.06.2019)

Ústní zkouška předcházená řešeným příkladem.

Literatura
Poslední úprava: T_AUUK (24.03.2015)

P. Andrle, Nebeská mechanika - Analytické metody, Academia, Praha, 1987

D. Brouwer, and G. Clemence, Methods of Celestial Mechanics, Academic Press, New York, 1961

M.F. Subbotin, Vvedenije v nebesnuju mechaniku, Nauka, Moskva, 1968

W.M. Smart, Celestial Mechanics, Longmans, Green and Co., 1953

V. Szebehely, Theory of Orbits, Academic Press, New York, 1967

C.D. Murray, and S.F. Dermott, Solar System Dynamics, Cambridge University Press, 2008

Metody výuky
Poslední úprava: T_AUUK (31.03.2008)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (06.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část obvykle představuje vyřešení příkladu. Nesplnění písemné části však nevylučuje úspěšné složení zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (04.01.2019)

Základy poruchového poctu.

Pojem oskulacních elementu, Lagrangeova a Gaussova forma rovnic poruchového poctu, nesingulární elementy, periodické a sekulární poruchy, pohyb družice v atmosfére.

Gravitacní pole obecného telesa.

Obecné rešení Laplaceovy rovnice ve sférických souradnicích, multipólní rozvoj ve sférických harmonických funkcích, Stokesovy koeficienty, gravitacní pole Zeme, planet, satelitu a Slunce, sekulární pohyb satelitu v J2 a J3 potenciálu.

Souradnicové systémy problému N-teles.

Relativní a Jacobiho souradnice. Kozaiuv problém, Kozaiova resonance.

Lagrangeova -Laplaceova sekulární teorie pohybu planet.

Problém 2 planet, problém N planet. Vyjádrení sekulární cásti poruchové funkce. Integrace rovnic poruchového poctu, integrály pohybu. Základní frekvence planetárního systému. Pohyb asteroidu v poli planet, lineární sekulární resonance.

Precese planety a Cassiniho zákony.

Gravitacní moment síly pusobící na planety, strední hodnota pres rotacní a obežný cyklus, Hamiltovská formulace, Colombuv model. Aplikace ve Slunecní soustave.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK