PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kosmologie I - NAST009
Anglický název: Cosmology I
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_AUUK (27.03.2015)
První semestr kurzu kosmologie. Stručný historický úvod; základní kosmologické pojmy a pozorovatelská data; přehled teorie symetrických variet; kosmografie; standardní kosmologický model a jeho rovnice; testování standardního modelu pomocí pozorování. Určeno především pro studenty magisterského a doktorského studia astronomie a astrofyziky, teoretické fyziky a částicové a jaderné fyziky. Předpokládá se znalost obecné teorie relativity na úrovni kurzu NTMF111. Důraz je v rámci přednášky kladen na kosmologické aspekty astronomických pozorování.
Literatura -
Poslední úprava: T_AUUK (27.03.2015)

L. D. Landau, E. M. Lifshitz (1975, 2000 dotisk s opravami). The Classical

Theory of Fields. Vol. 2 (4th ed.). Butterworth-Heinemann.

S. Weinberg (1972). Gravitation and Cosmology: Principles and Applications

of the General Theory of Relativity. John Wiley and Sons.

Metody výuky
Poslední úprava: T_AUUK (31.03.2008)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. (13.10.2017)

Zkouška má pouze ústní část. Studentům jsou zadány dvě až tři otázky z probrané látky, ze kterých jsou po samostatné přípravě vyzkoušeni.

Sylabus -
Poslední úprava: T_AUUK (27.03.2015)

Strucný historický úvod

Pocátky a definice kosmologie; naivní modely a jejich predstavitelé

(Bruno, Galilei, Newton, Halley, de Chéseaux a další).

Základní kosmologické pojmy a pozorovatelská data

Pojmy homogenita a izotropie; statistické testy; vzdálenosti a casové škály

ve vesmíru; Olbersuv paradox; nehomogenita v rozdelení hvezd; struktura

a rozmery naší Galaxie; vzdálenost galaxie M31 v Andromede;

rudé posuvy a Hubbleuv vztah; homogenita a izotropie rozložení

extragalaktických objektu.

Prehled teorie symetrických variet

Killingovy vektory; skaláry, vektory a tenzory v maximálne symetrických

varietách; Ricciho tenzor, Ricciho skalár; Minkowského, de Sitterova

a anti-de Sitterova metriky; metrika "steady-state" modelu; maximálne

symetrické podvariety; Friedmannova metrika její odvození.

Kosmografie

Kosmologický princip a jeho observacní testování;

Friedmannova-Robertsonova-Walkerova metrika; "comoving" souradnice; konformní

cas; rudý posuv; definice kosmologických vzdáleností; Pogsonuv vztah

v kosmologii; vztah mezi vzdáleností a rudým posuvem; K-korekce; vztah mezi

poctem extragalaktických objektu a rudým posuvem; deceleracní parametr.

Standardní kosmologický model a jeho rovnice

Einsteinovy rovnice bez prítomnosti tlaku a s tlakem; kritická hustota;

Friedmannova rovnice a její rešení; kosmologická konstanta; omega-faktory;

horizont.

Testování standardního modelu pomocí pozorování

Reliktní zárení; zastoupení helia ve vesmíru; kosmologické testy homogenity

a izotropie; zrychlující se vesmír.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK