PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy astronomie a astrofyziky II - NAST007
Anglický název: Fundamentals of Astronomy and Astrophysics II
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_AUUK (24.05.2001)
Metody pozorování v astrofyzice, teleskopy, detektory záření, fotometrie a spektroskopie. Zpracování fotometrických a spektroskopických pozorování. Spektrální klasifikace hvězd, Hertzsprungův-Russellův diagram, proměnné hvězdy, metody hledání period v neekvidistantních časových řadách astronomických pozorování. Stavba galaxií. Pro 3.r. AA, 3.-5.r. TF, Geof. a další.
Literatura
Poslední úprava: T_AUUK (17.05.2012)

K 1. části:

Bradt H.: Astronomy Methods, Cambridge University Press, 2004

Howell S.B.: Handbok of CCD Astronomy, Cambridge Observing Handbooks, 2000

Scott Birney D., Gonzales G., Oesper D.: Observational Astronomy, Cambridge, 2006

Starck, Murtagh: Astronomical Image and Data Analysis, Springer 2002

Sterken, Manfroid: Astronomical Photometry, ASSL 175, Kluwer, Dordrecht 1992

Walker, G.: Astronomical Observations - An Optical Perspective, CUP 1987

Wilson, R.N.: Reflecting Telescope Optics I, II, A&A Library, Springer 1996

K 2. části:

Bohm-Vitense E.: Stellar Astrophysics, Vol. 1, Basic Stellar Observations and Data, Vol. 3, Stellar Structure and Evolution, Cambridge 1989

Carroll B.W., Ostlie D.A.: Modern Astrophysics, Addison-Wesley, 196

Karttunen H. et al.: Fundamental Astronomy, Springer 2003

Metody výuky
Poslední úprava: WOLF/MFF.CUNI.CZ (26.03.2008)

přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (28.05.2003)
Metody a přístroje astrofyziky.

Záření.
Observační dostupnost různých oblastí. Pozemská a družicová astronomie. Fotometrické jednotky.

Optická oblast.
Optické systémy teleskopů, základní typy, navrhování optických systémů, Gaussova-Seidelova teorie výpočtu optických vad, ray tracing. Principy mechanické konstrukce a řízení dalekohledů. Teleskopy na družicích.

Fotometrie.
Detektory záření. Oko. Fotografická emulze. Fotonásobič. Fotoelektrické fotometry. Princip CCD detektoru. Fotometrické systémy a jejich aplikace, barevné indexy. Ultrafialová a infračervená fotometrie. Fotometrické vlastnosti fotografických emulzí.

Spektroskopie.
Principy spektroskopů. Optický hranol a difrakční mřížka. Disperzní křivka. Spektrograf. Mikrofotometr. Srovnávací spektrum. Některá konkrétní řešení. Nekonvenční spektroskopie. Atlasy spekter, tabulky spektrálních čar.

Radioastronomie.
Antény. Přijímače. Bodové a plošné objekty, spojité a čárové záření. Interferometrie, aperturní syntéza, VLBI; algoritmy zpracování dat. Milimetrová a submilimetrová oblast.

Ultrafialová, rentgenová a gama astronomie. .
Detekce kosmického záření, neutrin a gravitačních vln. .
Základy astrofyziky.

Základní charakteristiky hvězd.
Zářivý výkon, hvězdné velikosti, Pogsonova rovnice, modul vzdálenosti, barevné indexy. Zákon Planckův, Stefanův- Boltzmannův. Teploty efektivní, jasová, barevná.

Stavový diagram hvězd.
Spektrální klasifikace, třídy svítivosti, vícerozměrné klasifikace, čarové spektrum, HR diagram, luminozitní efekt. Bolometrická korekce.

Metody výzkumu proměnných hvězd.
Vývoj hvězdy - rovnice vnitřní stavby hvězdy. Jaderné reakce v nitru hvězd. Vývojové etapy, nestability. Klasifikace proměnných hvězd, typy proměnnosti, rozmístění v HRD.

Zákrytové dvojhvězdy.
Určování periody, světelná křivka, výpočet okamžiků minim. Křivka radiálních rychlostí, určování elementů.

Pulsující proměnné hvězdy.
Cefeidy, RR Lyrae, miridy a nepravidelné proměnné. Vnitřní stavba, pulsace, pozorovací charakteristiky. Určování vzdálenosti pomocí cefeid.

Eruptivní proměnné.
Novy a supernovy, světelné křivky a typy supernov, radiální rychlosti, světelné echo.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK