PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy astronomie a astrofyziky I - NAST006
Anglický název: Fundamentals of Astronomy and Astrophysics I
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Sférická astronomie a astrometrie, metody sledování pohybů ve sluneční soustavě a v Galaxii, výpočet efemerid, určování drah ve sluneční soustavě a v dvojhvězdách. Pro 3.r. AA, 3.-5.r. TF, Geof. a další.
Literatura
Poslední úprava: T_AUUK (17.05.2012)

Astronomická příručka, Academia Praha 1992

Meeus J.: Astronomische Algorithmen, J.A.Barth Leipzig 1992 (2. vydání) (upravený překlad podle 1. vydání - Pokorný Z.: Astronomické algoritmy pro kalkulátory, Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy, 1988, skriptum)

Andrle P.: Základy nebeské mechaniky, Academia Praha 1971

Green R.M.: Spherical astronomy, Cambridge Univ. Press, 1985

Metody výuky
Poslední úprava: T_AUUK (31.03.2008)

Přednáška.

Sylabus
Poslední úprava: G_F (28.05.2003)
Sférická astronomie.

Souřadnice.
Eulerovy úhly. Matice rotace, kartézské souřadnice, sférické souřadnice, sférická trigonometrie, transformace souřadnic. Diferenciální souřadnice, poziční úhel a vzdálenost bodů na sféře.

Precese, nutace.
Matice precese, reduktio ad locum verum, Besselova denní čísla.

Paralaxa.
Redukce topocentrická, geocentrická, heliocentrická. Planetární aberace.

Aberace, Dopplerův jev.
Vlastní pohyb, radiální rychlost, tangenciální rychlost. Vzdálenost pohybových hvězdokup.

Refrakce (vliv atmosféry na pozorování).
Magnitudy, extinkce, vzdušná hmota, extinkční koeficient, Boguerova přímka.

Čas.
UT, ET, ATI, TDT, TBT, pravý sluneční, střední sluneční, rovnice ekvinokcií, časová rovnice.

Efemeridová astronomie a určování drah.

Fenomenologický popis pohybů planet a měsíců.
Keplerovy zákony, zdánlivý pohyb planet, dráha Marsu.

Problém dvou těles.
Pohybové rovnice - Binetův vzorec. Vztah mezi elementy dráhy a pohybovými integrály. Třetí Keplerův zákon. Rychlost tělesa ve dráze.

Efemeridy.
Vlastnosti kuželoseček - klasifikace. Keplerova rovnice - pohyb po elipse a hyperbole. Berkerova rovnice - pohyb po parabole. Vektorové elementy, postup výpočtu efemeridy.

Rozvoje.
Besselovy funkce, řešení Keplerovy rovnice, rovnice středu.

Určování drah v problému dvou těles.
Určení elementů z počátečních podmínek a rychlostí. Gaussova metoda. Eliptická dráha - Eulerova-Lambertova věta, určení parametru dráhy. Parabolická dráha - Lambertova věta; Olbersova věta. Určení dráhy meteoru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK