PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Sluneční fyzika I - NAST001
Anglický název: Solar Physics I
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_AUUK (25.03.2015)
Slunce jako hvězda. Fyzikální parametry Slunce, vnitřní struktura, vývoj. Sluneční atmosféra. Oscilace, helioseismologie. Magnetická pole na Slunci: Charakter, projevy, vývoj. Energetické procesy a jevy na Slunci. Erupce. Sluneční vítr. Heliosféra. Kosmické počasí. Specifika slunečních pozorování.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. (10.06.2019)

Předmět je zakončen zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: T_AUUK (02.04.2008)
Stix, Michael 2004, The Sun : An Introduction, 2nd ed., by Michael Stix. Astronomy and astrophysics library, Berlin: Springer, 2004. ISBN: 3540207414
Stix, Michael 1989, The Sun. An Introduction, XIII, 390 pp. 192 figs. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York. Astronomy and Astrophysics Library
Foukal, Peter V. 2004, Solar Astrophysics, 2nd, Revised Edition, pp. 480. ISBN 3-527-40374-4. Wiley-VCH , April 2004.
Kippenhahn, Rudolf 1994, Discovering the secrets of the Sun, Chichester; New York: Wiley (v českém překladu Odhalená tajemství Slunce, edice Kolumbus, nakladatelství Mladé fronty, 1999).
Gibson, E. G. 1973, The Quiet Sun, NASA SP, Washington: National Aeronautics and Space Administration
Sturrock, P. A. 1986, Physics of the Sun, Volumes I-III., Dordrecht : Reidel, pp. 257+385+287
Žijící přehledy ze sluneční fyziky: http://solarphysics.livingreviews.org/

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. (10.06.2019)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. (11.10.2017)

Zkouška je ústní, zkoušený si vylosuje dvě otázky, které zodpoví. Jedna z otázek je z okruhu helioseismických metod, druhá otázka ze zbývajících okruhů probíraných na přednášce. Třetí částí zkoušky je test přehledu, kdy si zkoušený vylosuje deset termínů z fyziky Slunce, které bez přípravy stručně několika větami vysvětlí. Každá dílčí část bude hodnocena známkou, výsledná známka je aritmetickým průměrem dílčích známek. Bude-li však zkoušený v libovolné dílčí části hodnocen známkou nedostatečně, bude celkový výsledek zkoušky též nedostatečně. Třetí část je hodnocena následovně: 0-4 správných odpovědí -- známka 4, 5-6 správných odpovědí -- známka 3, 7-8 správných odpovědí --známka 2, 9-10 správných odpovědí -- známka 1.

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (14.01.2019)

Slunce jako hvezda, slunecní analogy, aktivita hvezd slunecního typu. Supererupce. Historie slunecních pozorování. Zdroje vnitrní energie Slunce, neutrinový problém.

Fyzikální parametry Slunce, vnitrní struktura Slunce, vývoj Slunce. Gamovuv peak. Konvekce, teorie smešovací délky, konvekce se zárivými ztrátami. Ledouxuv parametr. Konvektivní škály. Konvekce jako proces výmeny entropie. Granule, supergranule. Velkorozmerová konvekce.

Fotosféra, chromosféra, chromosférické útvary. Okrajové ztemnení, Eddingtonuv-Barbieruv vztah. Standardní modely atmosféry. Rovnováha v protuberancích. Jednotící pohled na atmosféru.

Oscilace, helioseismologie. Fundamentální mod. Lineární adiabatické oscilace nerotujícího Slunce. Cowlingova aproximace. Bruntova-Väisäläova frekvence. Lambova frekvence. JWKB rešení pro g- a p-mody. F-mod. Duvalluv zákon, inverzní úlohy. Poruchová teorie. Globální a lokální helioseismologie, ring-diagram a time-distance helioseismologie. Asteroseismologie.

Rotace Slunce. Efekt rotace na vnitrní strukturu Slunce. Von Zeipeluv paradox. Torzní oscilace, meridionální proudení. Mechanismus vzniku diferenciální rotace. Rossbyho vlny. Souradnicové soustavy užívané ve slunecní fyzice.

Slunecní magnetismus. Slunecní cyklus a jeho stredne- a dlouhodobé projevy. Základy teorií slunecního dynama. Pozorovací dukazy existence magnetických silotrubic. Konvektivní kolaps, vzplývavost magnetických trubic. Slunecní skvrny, jejich klasifikace a vnitrní struktura. Magnetohydrostatický model skvrny. Fakule.

Energetické procesy a jevy na Slunci. Disipace magnetických polí. Rekonexe a erupce. Klasifikace erupcí, standardní model erupce. Neupertuv efekt.

Prechodová oblast, koróna. Teplotní struktura koronální smycky. Zakázané cáry. Koronální ohrev. Slunecní vítr, Parkerovo rešení. Heliosféra. Kosmické pocasí.

Vlivy slunecní aktivity na meziplanetární prostor.

Specifika slunecních pozorování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK