PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Algebraická a analytická geometrie a věta J.-P. Serra - NALG137
Anglický název: Algebraic and Analytic Geometry and the Theorem of J.-P. Serre
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem přednášky je dát posluchači představu o větě J.-P. Serra o vztahu mezi algebraickou a analytickou geometrií a jejím důkaze.
Poslední úprava: G_M (28.05.2012)
Literatura -

A. Neeman, Algebraic and Analytic Geometry, Cambridge University Press, 2007.

Poslední úprava: G_M (28.05.2012)
Sylabus -

Během přednášky bude vysvětleno následující:

1. koherentní svazky coby zobecnění vektorových svazků,

2. konstrukce projektivního prostoru v řeči schémat,

3. překlad věty J.-P. Serra na tvrzení o svazkové kohomologii a jeho důkaz.

Poslední úprava: G_M (28.05.2012)
Vstupní požadavky -

Základy svazků, svazkový pohled na analytické variety. Představa o definici schémat nad komplexními čísly a jejich analytifikaci.

Poslední úprava: G_M (28.05.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK