PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Geometrie schémat - NALG132
Anglický název: Geometry of Schemes
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (20.05.2010)
Přednáška se zabývá úvodem do teorie schémat, mocným nástrojem, který propojil klasickou algebraickou geometrii s teorií čísel a umožnil řešit řadu těžkých problémů. Pojmy z přednášky budou ilustrovány na příkladech.
Literatura -
Poslední úprava: T_KA (20.05.2010)

[1] D. Eisenbud, J. Harris: Geometry of Schemes, Springer-Verlag, New York, 2000.

[2] R. Hartshorne: Algebraic Geometry, Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1977.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (20.05.2010)

1. Spektrum okruhu, afinní schémata

2. Schémata obecně

3. Morfismy schémat, související konstrukce

4. Projektivní schémata, invarianty

Obsah přednášky může být přizpůsoben jednak v případě nutnosti diskutovat podrobněji partie z komutativní algebry, jednak pokud bude zájem rozebrat více příkladů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KA (20.05.2010)

Ponětí o základech komutativní algebry, vlastnostech okruhů polynomů nad tělesem a algebraických varietách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK