PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Algebraická a analytická geometrie - NALG127
Anglický název: Algebraic and Analytic Geometry
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (18.05.2011)
Cílem přednášky je dát posluchači představu o větě J.-P. Serra o vztahu mezi algebraickou a analytickou geometrií a jejím důkaze.
Literatura -
Poslední úprava: T_KA (18.05.2011)

A. Neeman, Algebraic and Analytic Geometry, Cambridge University Press, 2007.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (18.05.2011)

Během přednášky bude vysvětleno následující:

1. algebraický přístup k analytickým varietám pomocí svazků,

2. schémata konečného typu nad komplexními čísly coby zobecnění algebraických variet,

3. cesta od schémat ke komplexním analytickým varietám,

4. koherentní svazky coby algebraické vyjádření a zobecnění vektorových svazků,

5. znění věty Serrovy GAGA (Geometrie algebraique et geometrie analytique) a pokus o důkaz.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KA (18.05.2011)

Ponětí o základech komutativní algebry a elementární topologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK