PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Multiagentní systémy - NAIX106
Anglický název: Multiagent Systems
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NAIL106
Garant: Mgr. Roman Neruda, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Prerekvizity : {NXXX019, NXXX020, NXXX021, NXXX038, NXXX039, NXXX040, NXXX067, NXXX069}
Neslučitelnost : NAIL106
Záměnnost : NAIL106
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (10.05.2013)
Úvodní přednáška představující základní pojmy a metody různých oblastí multiagentních systémů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KTI (10.05.2013)

Představit základní pojmy a metody různých oblastí multiagentních systémů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: T_KTI (10.05.2013)

M. Wooldridge: An Introduction to Multiagent Systems, (2nd ed), 2009.

S. Russell, P. Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach, (3rd ed), 2009.

G. Weiss (ed): Multiagent Systems (2nd ed), 2013.

Y. Shoham, K. Leyton-Brown: Multiagent systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations, 2009.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (10.05.2013)

Intelligentní agenti prostředí, abstraktní architektury.

Reaktivní a plánovití agenti, hybridní architektury.

Agenti založení na logice a zdůvodňování, BDI.

Komunikace, řečové akty, ACL.

Ontologie, OWL, KIF.

Distribuované řešení problémů, kooperace.

Multiagentní interakce, Nashova ekvilibria, Paretova efektivita.

Alokace zdrojů, aukce, smlouvání.

Metodologie návrhu multiagentních systémů, Gaia, role.

Jazyky a prostředí multiagentních systémů, JADE.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK