PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z umělé inteligence I - NAIX004
Anglický název: Seminar on Artificial Intelligence I
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NAIL004
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~bartak/ui_seminar/
Garant: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Prerekvizity : {NXXX038, NXXX039, NXXX040, NXXX067, NXXX069}
Neslučitelnost : NAIL004
Záměnnost : NAIL004
Anotace -
Referativní seminář o aktuálních teoretických i praktických otázkách na poli výzkumu umělé inteligence. Referáty vycházejí z publikovaných článků.
Poslední úprava: T_KTI (27.09.2002)
Cíl předmětu -

Formou referátů naučit studenty připravit si prezentaci a sledovat aktuální poznatky z UI případně samostatně řešit vybrané problémy.

Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (06.10.2017)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet je udělen za vlastní prezentaci a aktivní účast na minimálně 80% seminářů. Po schválení vyučujícím a pouze ve zvláštních případech, je možné prezentaci a osobní účast nahradit písemnou zprávou. Zápočet se opakovat nedá.

Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (15.09.2020)
Literatura -

Sborníky konferencí

  • AAAI Conference on Artificial Intelligence
  • International Joint Conference on Artificial Intelligence
  • European Conference on Artificial Intelligence

Časopisy

  • Artificial Intelligence
  • Journal of Artificial Intelligence Research

Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (06.10.2017)
Metody výuky -

Referativní seminář, kde studenti prezentují výsledky své práce nebo nastudované z literatury. Součástí může být řešení vybraného problému.

Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (06.10.2017)
Sylabus -

Témata pro referované články a diskuse:

Reprezentace znalostí, znalostní inženýrství.

Splňování podmínek, logické odvozování.

Řešení úloh, hry, plánování.

Strojové učení, agentové systémy.

Aplikace UI.

Poslední úprava: T_KTI (06.05.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK