PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z pokročilé analýzy dat - NAIL125
Anglický název: Seminar on advanced data analysis
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
Anotace -
Předmět je koncipován jako referativní a výzkumný seminář zaměřený na aktuální problematiku z oblasti neuronových sítí, hlubokého učení, analýzy sociálních sítí a dobývání znalostí. Seminář je určen především doktorandům a diplomantům píšícím práci na takové téma. Referáty vycházejí z publikovaných článků anebo vlastních výsledků studentů.
Poslední úprava: Hric Jan, RNDr. (28.05.2020)
Cíl předmětu -

Formou referátů naučit studenty sledovat aktuální poznatky z oblasti analýzy dat, připravit si vlastní prezentaci a případně i samostatně řešit vybrané problémy.

Poslední úprava: Hric Jan, RNDr. (28.05.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet je udělen za vlastní prezentaci a aktivní účast na alespoň 80% seminářů. Zápočet se opakovat nedá.

Poslední úprava: Hric Jan, RNDr. (28.05.2020)
Literatura -

Sborníky konferencí

  • Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)
  • International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)
  • IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining (ASONAM)
  • Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)

Časopisy

  • IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
  • Neural Networks, Neurocomputing
  • IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
  • Social Network Analysis and Mining

Poslední úprava: Hric Jan, RNDr. (28.05.2020)
Metody výuky -

Referativní seminář, kde studenti prezentují výsledky nastudované z literatury anebo výsledky své vlastní práce. Součástí výuky může být také návrh řešení vybraného problému.

Poslední úprava: Hric Jan, RNDr. (28.05.2020)
Sylabus -

Tento seminář nemá pevný sylabus. Jeho aktuální obsah sestává z referování přidělených článků a diskusí nad výzkumnými tématy, která jsou řešena v rámci diplomových a doktorských prací - zejména v oblasti neuronových sítí, hlubokého učení, analýzy sociálních sítí anebo dobývání znalostí.

Poslední úprava: Hric Jan, RNDr. (28.05.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK