PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Middleware pro robotiku - NAIL112
Anglický název: Middleware for robotics
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Jindřich Vodrážka
RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (04.05.2017)
Kurs dává přehled o middleware používaných v robotice především pro řízení autonomních robotů (UGV, UAV). V rámci předmětu se posluchači seznámí se systémem ROS jako v současnosti jedním z nejrozšířenějších systémů používaných pro tyto účely. Součástí předmětu bude i praktické použití v simulátoru nebo na skutečném robotovi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. David Obdržálek, Ph.D. (06.09.2023)

Cílem předmětu je základní seznámení posluchačů s modulárním přístupem k programování robotických systémů s použítím middleware vrstvy.

Předmět je doporučeno absolvovat před zápisem na předmět NAIL108 Mobilní robotika.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jindřich Vodrážka (02.10.2019)

Zápočet bude udělen za realizaci a prezentaci vlastního robotického projektu s využitím middleware vrstvy.

Literatura -
Poslední úprava: T_KTI (04.05.2017)

A. Hentout, A. Maoudj and B. Bouzouia, A survey of development frameworks for robotics, 2016 8th International Conference on Modelling, Identification and Control (ICMIC), Algiers, 2016, pp. 67-72. doi: 10.1109/ICMIC.2016.7804217

Pablo Iñigo-Blasco, Fernando Diaz-del-Rio, M Carmen Romero-Ternero, Daniel Cagigas-Muñiz, Saturnino Vicente-Diaz, Robotics software frameworks for multi-agent robotic systems development, Robotics and Autonomous Systems, Volume 60, Issue 6, June 2012, Pages 803-821, ISSN 0921-8890, http://doi.org/10.1016/j.robot.2012.02.004.

ROS: an open-source Robot Operating System In ICRA Workshop on Open Source Software (2009) by Morgan Quigley, Ken Conley, Brian Gerkey, et al.

ROS: Robotic Operating System [online]. [cit. 2017-04-24]. Dostupné z:www.ros.org

OpenRTM: RT Middleware [online]. [cit. 2017-04-24]. Dostupné z:www.openrtm.org

The Orocos Project: Open RObot Control Software [online]. [cit. 2017-04-24]. Dostupné z:www.orocos.org

YARP: Yet Another Robot Platform [online]. [cit. 2017-04-24]. Dostupné z:www.yarp.it

Player: Cross-platform robot device interface & server [online]. [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: playerstage.sourceforge.net

ROS tutorials: Tutorials and documentation for ROS [online]. [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: wiki.ros.org/ROS/Tutorials

AGITR: A Gentle Introduction To ROS [online]. [cit. 2017-04-24]. Dostupné z:https://cse.sc.edu/~jokane/agitr/agitr-letter.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (04.05.2017)

Architektury řídících systémů robotů, role middleware.

Přehled middlewarů (ROS, OROCOS, Player/Stage, URBI, YARP, OpenRTM-aist).

ROS (koncepce, architektura, rozhraní k vyšší a k nižší vrstvě, komunikace, synchronizace).

Praktické použití na robotovi (simulace, reálné prostředí).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK