PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mobilní robotika - NAIL108
Anglický název: Mobile Robotics
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~obdrzalek/vyuka/NAIL108/
Garant: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (13.05.2014)
V rámci předmětu budou probírána témata specificky se týkající mobilních robotů. Problematika je probírána se zaměřením na autonomní zařízení, tzv. SGV (Self-Guided Vehicles): používaný hardware, software, algoritmy i teoretické problémy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Literatura -
Poslední úprava: T_KTI (13.05.2014)

R. Siegwart et al.: Introduction to Autonomous Mobile Robots

G. A. Bekey: Autonomous Robots

J. L. Jones et al.: Mobile Robots: Inspiration to Implementation

H. R. Everett. Sensors for Mobile Robots: Theory and Application

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (13.05.2014)

1. Úvod, základní pojmy

2. Typy mobilních robotů (dálkově ovládané systémy, autonomní systémy)

3. Vstupně-výstupní systémy

4. Řídící metody a systémy

5. Software a algoritmy

6. Aktuální problémy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK