PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z psaní vědeckých textů - NAIL093
Anglický název: Science writing workshop
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Anotace -
Cílem semináře je naučit studenty napsat vlastní článek nebo bakalář. či diplom. práci. Seminář bude primárně zaměřen na přípravu textů z oboru učitelství informatiky, případně počítačových her či umělé inteligence. Předpokládá se, že student má buď zadanou bakalář. či dip. práci z některého z těchto oborů a je ve stadiu, kdy začíná psát vlastní text, nebo provádí vlastní výzkum, o kterém chce napsat článek. Během semináře bude student intenzivně pracovat s tímto textem. Je vhodné, aby se studenti předtím, než si seminář zapíší, poradili s garantem předm. ohledně tématu práce.
Poslední úprava: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (04.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Aktivní účast

Sepsání abstraktu a úvodu své práce

Poslední úprava: Brom Cyril, doc. Mgr., Ph.D. (15.06.2018)
Sylabus -

Dvouhodinové semináře, cca 5-6 kurzů, potom práce s vlastním textem

  • Vědecká komunikace aneb komu, co, jak a proč chci sdělit. Typy vědeckých prací a jejich uspořádání.
  • Formulování myšlenky, vyjádření myšlenky a udržení logicky navazujících myšlenek napříč celou prací. Chyby, kterých se už dopustili jiní a kterých je třeba se vyvarovat.
  • Korektury, revize a opravy. Kritické čtení vlastního textu.
  • Grafická úprava textu. Pravidla používání poznámek, citací, grafů, obrázků a dalších.
  • Publikace ve vědeckých časopisech, popularizace, příprava prezentace, posteru, základy správného přednášení. Čeština a angličtina ve vědě.

Poslední úprava: Macharová Dana, JUDr. (09.01.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK