PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Seminář ze splnitelnosti - NAIL092
Anglický název: Seminar on satisfiability
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (14.10.2008)
Referativní seminář o řešení problémů splnitelnosti. Hlavní náplní semináře jsou moderní algoritmické techniky pro řešení problémů booleovské splnitelnosti (SAT) a problémů splňování podmínek (CSP).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D. (21.02.2011)

Prohlubovat znalosti a dovednosti z oblasti řešení problémů splnitelnosti, učit se samostatnému teoretickému a experimentálnímu bádání.

Literatura -
Poslední úprava: TOPFER/MFF.CUNI.CZ (14.10.2008)

Rina Dechter. Constraint Processing. Morgan Kaufmann Publishers, 2003.

Stuart Russell and Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach (second edition). Prentice Hall, 2003.

Sborníky konference SAT (International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing).

Sborníky konference CP (International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming).

Sborníky konference CP-AI-OR (International Conference on Integration of AI and OR Techniques in Constraint Programming for Combinatorial Optimization Problems).

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (14.10.2008)

Referáty pokrývají moderní trendy v řešení problémů booleovské splnitelnosti (SAT) a problémů splňování podmínek (CSP). Referovaná témata jsou z následujících oblastí :

Zmenšování stavového prostoru: Inteligentní prohledávání, symetrie, konzistence, globální podmínky, předzpracování a transformace problémů, srovnání technik pro SAT a CSP, rozhodovací heuristiky.

Implementační otázky: Architektura úplných a neúplných řešících systému pro SAT, architektura úplných a neúplných řešících systému pro CSP, otázky efektivní implementace, jednotková propagace, filtrace, sledování literálů, učení, paralelní implementace.

Řešení problémů v praxi: softwarové produkty pro řešení SAT a CSP, náhodné problémy, strukturované problémy, fázový přechod, diagnostika jako SAT, plánování jako SAT, optimalizace.

Další témata podle zájmu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK