PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informatika a kognitivní vědy 2 - NAIL088
Anglický název: Computers and Cognitive Sciences 2
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Ján Antolík, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Přednáška se bude zabývat zejména pamětí, a to jak z pohledu psychologie, tak neurobiologie. Budou představeny výpočetní modely paměti a neuronálních struktur, o nichž se předpokládá, že s pamětí souvisí. Uvedeme, jak se živé neurony učí. Další část přednášky se bude zabývat motorikou a prostorovou orientací. Pro úspěšné absolvování předmětu se předpokládají znalosti z předmětu NAIL087 Informatika a kognitivní vědy I. Přednáška bude vyučována v roce 2016/7 v českém jazyce a v roce 2017/8 v anglickém jazyce.
Poslední úprava: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (17.04.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Prezentace článku

Výzkumný projekt

Poslední úprava: Antolík Ján, Mgr., Ph.D. (19.12.2023)
Literatura

Literatura:

Neuroscience: Exploring the Brain (Hardcover)

by Mark F Bear (Author), Barry Connors (Author), Michael Paradiso (Author); Lippincott Williams & Wilkins

Sternberg, R. J.: Kognitivní psychologie; Portál

Veselovský, Z.: Etologie: Biologie chování zvířat; Academia

The Psychology of Everyday Things by Donald A. Norman; Basic Books

Poslední úprava: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (17.04.2024)
Sylabus -

1) Paměť, representace znalostí: pohled psychologie i neurobiologie; klasifikace pamětí, LTP, LTD; mentální rotace, mentální obrazovka, prostorová orientace; poznávání tváří; hippocampus a okolní struktury, place cells, grid cells, head-direction cells; výpočetní modely paměti.

2) Úvod do behaviorálních věd: behaviorismus, etologie, základní pojmy: FAP, imprinting, habituace, sensitisace, různé typy podmiňování; učení neurálně.

3) Metody zkoumání mozku.

4) Motorický systém: okulomotorický aparát; mícha, mozeček, basální ganglia, motorický kortex; central pattern generators; n-nozí roboti.

Poslední úprava: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (17.04.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK