PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Informatika a kognitivní vědy 1 - NAIL087
Anglický název: Computers and Cognitive Sciences 1
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Mgr. Ján Antolík, Ph.D.
Karolína Korvasová, M.Sc., Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (18.04.2016)
Přednáška podává úvod do výpočetních neurověd a kognitivní psychologie. Budeme studovat skutečné neuronové sítě na úrovni synapse, neuronu, i celých neuronálních okruhů a zároveň sledovat, co o dané oblasti říká psychologie. Dílčím cílem je naučit studenty orientovat se v odborné literatuře z oblasti kognitivních věd. Cvičení se týká zejména výpočetního modelování neurálních systémů, jeho součástí ale je i absolvování kognitivně- psychologického experimentu. V roce 2016/7 vyučováno v českém jazyce, v roce 2017/8 v anglickém.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (07.10.2017)

1/ Úloha z výpočetního modelování, včetně sepsání reportu

2/ Provedení vlastního malého psychologického experimentu, včetně sepsání reportu

3/ Účast na psychologickém experimentu

4/ Písemný test

Literatura -
Poslední úprava: T_KSVI (26.03.2007)

Literatura:

Neuroscience: Exploring the Brain (Hardcover)

by Mark F Bear (Author), Barry Connors (Author), Michael Paradiso (Author); Lippincott Williams & Wilkins

Mechanisms of Memory: J. David Sweatt; Elsevier

Fundamentals of Computational Neuroscience by Thomas Trappenberg (Author); Oxford University Press

Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems by Peter Dayan (Author), L. F. Abbott (Author); The MIT Press

Sternberg, R. J.: Kognitivní psychologie; Portál

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSVI (04.05.2015)

1) Živý neuron: akční potenciál, synapse, neurotransmitery, iontové kanály, výpočetní modely spiking-neuronu (Leaky integrate & fire, Hodgkin & Huxley, Izhikevich), kódování informace neurony

2) Neuroanatomie: základní přehled (kde najdeme visuální kortex, co jsou to basální ganglia,...)

3) Zrakový systém: percepční teorie z hlediska psychologie a neurobiologie, souvislosti s mechanismy strojového vidění, výpočetní modely zrakového systému, pozornost

4) Architektura neokortexu, kortikální sloupce

5) Metodiky vedení experimentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK