PředmětyPředměty(verze: 741)
Předmět, akademický rok 2014/2015
  
Informatika a kognitivní vědy I - NAIL087
Anglický název: Computer and Cognitive Sciences I
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Klasifikace: Informatika > Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D. (10.06.2012)

Dvousemestrální přednáška souhrnně podává úvod do výpočetních neurověd a kognitivní psychologie. Budeme studovat skutečné neuronové sítě na úrovni synapse, neuronu, i celých neuronálních okruhů a zároveň sledovat, co o dané oblasti říká psychologie. Dílčím cílem kurzu je naučit studenty orientovat se v odborné literatuře z oblasti kognitivních věd. Část cvičení bude probíhat formou společných diskusí s odborníky z dané oblasti nad články zadanými k samostatnému studiu a formou exkurzí na vybraná pracoviště. V prvním semestru bude zvláštní zřetel kladen na mechanismy vnímání.
Literatura
Poslední úprava: T_KSVI (26.03.2007)

Literatura:

Neuroscience: Exploring the Brain (Hardcover)

by Mark F Bear (Author), Barry Connors (Author), Michael Paradiso (Author); Lippincott Williams & Wilkins

Mechanisms of Memory: J. David Sweatt; Elsevier

Fundamentals of Computational Neuroscience by Thomas Trappenberg (Author); Oxford University Press

Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems by Peter Dayan (Author), L. F. Abbott (Author); The MIT Press

Sternberg, R. J.: Kognitivní psychologie; Portál

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSVI (29.04.2008)

1) Živý neuron: akční potenciál, synapse, neurotransmitery, iontové kanály, jak se "učí" živé neurony (Aplysia, Tritonia), výpočetní modely spiking-neuronu, kódování informace neurony

2) Úvod do behaviorálních věd: behaviorismus, etologie, základní pojmy: FAP, imprinting, habituace, sensitisace, různé typy podmiňování, metody zkoumání mozku

3) Neuroanatomie: základní předhled (kde najdeme visuální kortex, co jsou to basální ganglia,...)

4) Zrakový systém: percepční teorie z hlediska psychologie a neurobiologie, souvislosti s mechanismy strojového vidění, výpočetní modely zrakového systému, pozornost

5) Další smysly: u člověka, zvláštní smysly u zvířat

6) Architektura neokortexu, kortikální sloupce

7) Metodiky vedení experimentů

 
Univerzita Karlova v Praze | Informační systém UK