PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Plánování a rozvrhování - NAIL071
Anglický název: Planning and Scheduling
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~bartak/planovani/
Garant: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (04.05.2004)
Přednáška podává úvod do plánování a rozvrhování. Zaměřena je především na algoritmy pro řešení plánovacích a rozvrhovacích problémů s důrazem na použití technik splňování omezujících podmínek.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KTI (23.05.2008)

Naučit studenty základní techniky plánovacích a rozvrhovacích algoritmů a teorii o nich.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. (28.04.2020)

Předmět je zakončen ústní zkouškou, která může být ve výjimečných případech distanční.

Literatura -
Poslední úprava: BARTAK/MFF.CUNI.CZ (31.03.2008)

Brucker, Peter. Scheduling algorithms. 2nd, rev. and enl. ed. Berlin : Springer, 1998. xii, 342 s.

Baptiste, Philippe - Le Pape, Claude - Nuijten, Wim. Constraint-based scheduling : applying constraint programming to scheduling problems. Boston : Kluwer Academic Publishers, 2001. xii, 198 s. International series in operations research & management science.

Ghallab, Malik - Nau, Dana - Traverso, Paolo. Automated Planning: Theory & Practice. San Francisco : Morgan Kaufmann, 2004.

Metody výuky -
Poslední úprava: BARTAK/MFF.CUNI.CZ (31.03.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška se skládá z písemné přípravy a ústní části. Požadavky odpovídají sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. (26.04.2007)

1. Úvod: definice problému plánování a rozvrhování, příklady použití, řešící formalismy (prohledávací algoritmy, omezující podmínky, SAT), reprezentace plánovacích problémů (množinová, klasická).

2. Plánování ve stavovém prostoru (dopředné, zpětné, STRIPS), plánování v prostoru plánů (PSP, PoP), neoklasické plánování (plánovací graf, Graphplan).

3. Plánovaní jako SAT a CSP, plánovací heuristiky.

4. Plánování s časem a zdroji (temporální problémy, plánování s kronikami, alokace zdrojů).

5. Řešení rozvrhovacích problémů: klasické rozvrhování, Grahamova klasifikace problémů, rozvrhování jako problém splňování omezujících podmínek, podmínky popisující zdroje a precedence, rozvrhovací strategie.

6. Problémové studie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK