PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Umělá inteligence I - NAIL069
Anglický název: Artificial Intelligence I
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~bartak/ui/
Garant: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (11.05.2011)

Úvodní přednáška představující základní pojmy a metody různých oblastí umělé inteligence. Předpokládají se znalosti v rozsahu bakalářského kursu NAIL062 Výroková a predikátová logika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KTI (23.05.2008)

Představit základní pojmy a metody různých oblastí umělé inteligence.

Literatura
Poslední úprava: BARTAK/MFF.CUNI.CZ (18.02.2008)

S. Russell, P. Norvig: Artificial Intelligence; A Modern Approach, 2003

V. Mařík, O. Štepánková, J. Lažanský a kol.: Umělá Inteligence (1). Academia, Praha

V. Mařík, O. Štepánková, J. Lažanský a kol.: Umělá Inteligence (2). Academia, Praha

Z. Renc: Vybrané partie z umělé inteligence. Skriptum MFF UK Praha, 1987

Metody výuky -
Poslední úprava: BARTAK/MFF.CUNI.CZ (31.03.2008)

přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: BARTAK/MFF.CUNI.CZ (18.02.2008)

Inteligentní agenti, jejich prostředí a základní struktury.

Řešení úloh prohledáváním (DFS, BFS, ID, A*, IDA*, lokální a on-line prohledávaní, heuristiky).

Splňování omezujících podmínek.

Hry (minimax, alfa-beta prořezávání).

Reprezentace znalostí v logice, logické odvozovací techniky (dopředné a zpětné řetězení, rezoluční metoda).

Automatické plánování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK