PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Umělá inteligence 1 - NAIL069
Anglický název: Artificial Intelligence 1
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~bartak/ui/
Garant: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Je neslučitelnost pro: NAIX069
Je záměnnost pro: NAIX069
Anotace -
Úvodní přednáška představující základní pojmy a metody různých oblastí umělé inteligence. Předpokládají se znalosti v rozsahu bakalářského kursu NAIL062 Výroková a predikátová logika.
Poslední úprava: T_KTI (11.05.2011)
Cíl předmětu -

Představit základní pojmy a metody různých oblastí umělé inteligence.

Poslední úprava: T_KTI (23.05.2008)
Podmínky zakončení předmětu -

Pro úspěšné absolvování předmětu je potřeba složit zkoušku a získat zápočet. Udělení zápočtu není podmínkou pro přihlášení na zkoušku. Zápočet je získán za udělení dostatečného počtu bodů v průběhu semestru (konkrétní číslo stanoví cvičící na začátku semestru). Body jsou udělovány za řešení programovacích domácích úkolů. Zápočet nelze opakovat.

Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (04.05.2023)
Literatura -

S. Russell, P. Norvig: Artificial Intelligence; A Modern Approach, 2003

V. Mařík, O. Štepánková, J. Lažanský a kol.: Umělá Inteligence, 1-6. Academia, Praha

Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (06.10.2017)
Metody výuky -

přednáška a cvičení

Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (06.10.2017)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška se skládá z písemné přípravy a ústní části. Požadavky odpovídají sylabu předmětu.

Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (06.10.2017)
Sylabus -

Inteligentní agenti, jejich prostředí a základní struktury.

Řešení úloh prohledáváním (DFS, BFS, ID, A*, IDA*, lokální a on-line prohledávaní, heuristiky).

Splňování omezujících podmínek.

Hry (minimax, alfa-beta prořezávání).

Reprezentace znalostí v logice, logické odvozovací techniky (dopředné a zpětné řetězení, rezoluční metoda).

Automatické plánování.

Poslední úprava: BARTAK/MFF.CUNI.CZ (18.02.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK