PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Adaptivní agenti - NAIL054
Anglický název: Adaptive Agents
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Roman Neruda, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Je korekvizitou pro: NAIL075
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Pokročilý seminář věnovaný adaptivním agentům, artificial life, genetickým algoritmům. neuronovým sítím a dalším metodám umělé inteligence Předpokladá se práce s nejnovějšími odbornými prameny. Doporučené znalosti AIL025 a (AIL002 nebo AIL026).
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KTI (26.05.2008)

Naučit techniky a algoritmy používané adaptivními softwarovými agenty a metody umělé inteligence použité pro jejich řízení.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Roman Neruda, CSc. (02.05.2006)

Russel, S.J. and Norvig P.: Artificial intelligence: a modern approach. Prentice-Hall, 1995.

Wooldridge, M.: An introduction to multiagent systems, J.Willey and sons, 2002.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Roman Neruda, CSc. (02.05.2006)

Pokročilý seminář věnovaný adaptivním softwarovým agentům a metodám umělé inteligence použitých pro jejich řízení.

Předpokladá se práce s nejnovějšími odbornými prameny a experimenty s konkrétním softwarovým multiagentním systémem.

Témata: komunikace, sociální chování, adaptace agentů, učení, modely řízení agentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK