PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Numerické metody v meteorologii - NAFY042
Anglický název: Numerical Methods in Meteorology
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.
Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (24.01.2018)
Předmět je určen zejména pro posluchače studijních plánů Užitá meteorologie studijního oboru Aplikovaná fyzika. Obsah přednášky a cvičení umožní posluchačům osvojit si základní dovednosti a znalosti související s realizací numerických metod v předpovědi atmosférických procesů. Konkrétně bude pozornost věnována principům vybraných numerických metod a jejich aplikaci v atmosférické fyzice - spojité a diskrétní úlohy, časová a prostorová diskretizace; kritéria konvergence; rozlišení; principy a vlastnosti metod používaných v meteorologickém modelování.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. (01.03.2019)

Zápočet bude udělen po splnění praktických úkolů během cvičení a formou domácích úkolů.

Ústní zkouška prověřující znalost vyučované problematiky.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: T_KMOP (18.05.2011)

Expansion to the series, approximation of the spatial and temporal derivatives, finite difference method, finite volume method, spectral methods, numerical schmes used in mentioned methods, basic model (test) equations, solution properties, interpretation of the model results.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. (07.06.2019)

Témata dle sylabu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK