PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fyzika živých organismů - NAFY032
Anglický název: Physics of living organisms
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Václav Římal, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout reklama_2014.pdf Upoutávka Mgr. Václav Římal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Václav Římal, Ph.D. (14.02.2013)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s fyzikálními procesy, které se odehrávají v živých organismech včetně nás samých. Od interakcí mezi molekulami přes fyzikální děje na buněčné úrovni až po svalovou práci lidského těla. Od nano- přes mikro- po běžný svět.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Václav Římal, Ph.D. (06.02.2018)

Podmínkou k zápočtu je účast na cvičeních (nejvýše dvě absence) a vypracování a přednesení prezentace na vlastní téma vážící se k fyzice živých organismů, které bude schváleno vyučujícím. V případě překročení limitu absencí navíc vypracování příkladů zadaných vyučujícím (jeden příklad za každou absenci).

Ke zkoušce je vyžadován zápočet.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Václav Římal, Ph.D. (06.02.2018)

Zkouška je ústní. Zadána je jedna úloha k vyřešení a jedno průřezové téma s otázkami k zodpovězení. Student má dostatečný čas na přípravu. Během zkoušky může zkoušející klást doplňující otázky.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Václav Římal, Ph.D. (14.02.2013)

1. Biomolekuly a jejich interakce

Proteiny, nukleové kyseliny a lipidy. Kovalentní vazba a slabé interakce. Kinetika a termodynamika chemických dějů. Prostorová struktura biomolekul. Vzájemné interakce biomolekul.

2. Fyzikální procesy v buňkách

Zdroje buněčné energie. Buňka jako fyzikální systém. Funkce membrány. Dýchání. Nervové buňky a přenos elektrických signálů.

3. Lidské tělo

Principy svalové kontrakce. Funkce ucha. Hlas. Proces vidění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK