PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nové materiály a technologie - NAFY031
Anglický název: New materials and technologies
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
doc. RNDr. Pavel Moravec, CSc.
Anotace
Úvod. Klasifikace materiálů. Polovodičové struktury pro optoelektroniku. Požadavky na polovodičový materiál. Úzkozónové a širokozónové materiály pro viditelnou a infračervenou oblast spektra. Optoelektronika na bázi polymerů- Nanostruktury (nanotechnologie a nanosoučástky)
Poslední úprava: T_KFES (23.04.2009)
Cíl předmětu

Přednáška je vhodná pro studenty všech stupňů studia (bakalářské, magisterské, doktorské). Studenti si rozšíří znalosti o stávajících i nových materiálech, používaných převážně v elektronických a optoelektronických aplikacích.

Budou seznámeni s technologií přípravy těchto materiálů, s charakterizačními technikami a současnými aplikacemi.

Poslední úprava: Belas Eduard, doc. Ing., CSc. (20.05.2011)
Podmínky zakončení předmětu -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Belas Eduard, doc. Ing., CSc. (10.06.2019)
Literatura

H.Frank, Fyzika a technika polovodičů, SNTL Praha 1990.

D.K.Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization

P.Capper, Bulk Crystal Growth of Electronic, Optical and Optoelectronic Materials

Poslední úprava: Belas Eduard, doc. Ing., CSc. (20.05.2011)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Student dostane celkem dvě otázky, jednu z materiálů, druhou z aplikací.

Poslední úprava: Belas Eduard, doc. Ing., CSc. (10.06.2019)
Sylabus

A. Polovodiče a heterostruktury.

Úzkozónové a širokozónové polovodiče pro součástky do infračervené, viditelné, rtg a gama oblasti spektra

(Si, Ge, SiGe, III-V, II-VI, IV-VI).

Příprava monokrystalů z taveniny. Příprava tenkých vrstev-kapalná epitaxe (LPE), plynná epitaxe (VPE), molekulární epitaxe (MOCVD, MBE). .

Příprava integrovaných obvodů (pasivace, litografie, difúze, e-beam, implantace)

B. Nepolovodičové materiály

Polymery, Safír, Grafen, Kompozity

C. Nanostruktury

Nanotechnologie (nanosoučástky a jejich příprava)

D. Charakterizační techniky

SEM, SIMS, STM, AFM, GDMS, EDS a další

E. Vakuová technika

F. Aplikace

Zdroje záření, detektory záření, solární články

Poslední úprava: Belas Eduard, doc. Ing., CSc. (20.05.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK