PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do fyziky materiálů II - NAFY024
Anglický název: Introduction to Physics of Materials II
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (23.04.2014)
Krystalová struktura materiálů a vlastnosti materiálů. Kmity mříže, tepelná kapacita. Materiály ve vnějších polích (mechanické silové pole, elektrické a magnetické pole). Základní představy o magnetismu materiálů, základní teoretický popis. Spontánní uspořádání magnetických a elektrických momentů, fázové změny. Transportní vlastnosti, pásové schema a elektrická vodivost. Kvantové vlastnosti materiálů za nízkých teplot - supravodivost.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (23.04.2014)

Krystalová struktura materiálů a vlastnosti materiálů. Kmity mříže,

tepelná kapacita. Materiály ve vnějších polích (mechanické silové pole,

elektrické a magnetické pole). Základní představy o magnetismu materiálů,

základní teoretický popis. Spontánní uspořádání magnetických a

elektrických momentů, fázové změny. Transportní vlastnosti, pásové schema

a elektrická vodivost. Kvantové vlastnosti materiálů za nízkých teplot -

supravodivost.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK