PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do programování - MZ370P19
Anglický název: Introduction to Programming
Český název: Úvod do programování
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/prog1.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Mgr. Jakub Mazuch
Prerekvizity : {Matematika (alespoň jeden z MS710P56, MS710P52, MS710P55, NMAF071, NMAF072, NMUM101, NMUM103, NCHF071,NCHF072, NMTM101, NMTM103, NMAI054).}
Je prerekvizitou pro: MZ370P20
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. (14.10.2022)
Úvodní kurz programování v jazyce Python doplněný vybranými pasážemi informatiky. Studenti se seznámí například s algoritmy, čísly a jejich reprezentací, datovými typy a strukturami a základními stavebními prvky algoritmů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jakub Mazuch (12.10.2023)

Přednášky:
[1] VIRIUS M.: Základy algoritmizace,2004,Vydavatelství ČVUT
[2] JANČAR P.: Teoretická informatika, 2007, VŠB, Ostrava
[3] WROBLEWSKI P.: Algoritmy,datové struktury a programovací techniky, 2004,Computer Press
[4] JOKL E.,ŠIBRAVA Z.,VOSPĚL Z.: Programování1,1990,Vydavatelství ČVUT

Cvičení:

[1] Summerfield M.: Python 3, Computer Press, 2012
[2] Pilgrim M.: Ponořme se do Pythonu 3, CZ NIC, 2010: on-line diveintopython3.py.cz/index.html

Průběžná práce ze cvičení (ZS 2324) je na GitHubu: https://github.com/jakubmazuch/uvod-do-prg-24

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. (14.10.2022)

Seznam přednášek pro zimní semestr.

Přehled vybraných kapitol:

1. Algoritmy, jejich vlastnosti.
2. Čísla a jejich reprezentace. Datové typy.
3. Základní a dynamické datové struktury.
4. Úvod do booleovské algebry, podmínky.
5. Stavební prvky algoritmu: cykly, funkce.
6. Rekurze.
7. Výjimky.
8. Práce se soubory.
9. Úvod do objektově orientovaného programování.

Cvičení:

Praktická aplikace poznatků při tvorbě programů v jazyce Python.

Podmínky udělení zápočtu:

  • Včasné odevzdání úloh.
  • Účast na cvičeních.

Zkouška:

Výběr dvou témat z níže uvedeného seznamu a jejich zpracování.


Poznámka:
Nutno absolvovat úvodní kurz Matematika C.

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aMZ370P19x01

Okruhy studentů
2.ZBC-A
3.ZBC-A
2.F
Čt 05.10.2023 14:00 - 16:15 cvičení Úvodní seznámení s Pythonem Mgr. Jakub Mazuch
Čt 12.10.2023 14:00 - 16:15 cvičení Instrukce / příkaz, proměnná Mgr. Jakub Mazuch
Čt 26.10.2023 14:00 - 16:15 cvičení Dynamické datové struktury, podmínky Mgr. Jakub Mazuch
Čt 02.11.2023 14:00 - 16:15 cvičení Želví grafika, cykly Mgr. Jakub Mazuch
Čt 09.11.2023 14:00 - 16:15 cvičení Funkce Mgr. Jakub Mazuch
Čt 16.11.2023 14:00 - 16:15 cvičení Rekurze Mgr. Jakub Mazuch
Čt 23.11.2023 14:00 - 16:15 cvičení Výjimky Mgr. Jakub Mazuch
Čt 30.11.2023 14:00 - 16:15 cvičení Práce se soubory Mgr. Jakub Mazuch
Čt 07.12.2023 14:00 - 16:15 cvičení Objektově orientované programování I Mgr. Jakub Mazuch
Čt 14.12.2023 14:00 - 16:15 cvičení Objektově orientované programování II Mgr. Jakub Mazuch
Čt 21.12.2023 14:00 - 16:15 cvičení Objektově orientované programování III Mgr. Jakub Mazuch
Čt 04.01.2024 14:00 - 16:15 konzultace Obhajoby zápočtových prací Mgr. Jakub Mazuch
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK