PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Dějiny myšlení SG a RG - MZ340P96
Anglický název: History of Thought in Social and Regional Geography
Český název: Dějiny myšlení SG a RG
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 80
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
Vyučující: prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JANU (07.08.2002)
1. úvod: paradigma, disciplinární matice, exemplární příklady, tzv. normální věda, pojem revoluce (Kuhn, Harvey, Cloke et al.)
2. tradice regionálnich studií: Vidal de la Blache, Hettner a Harthorne
3. česká tradice regionální geografie
4. první poválečná reakce na tradici regionální geografie:
kvantitativní revoluce, tzv. prostorová věda (Christaller, Haggett a druzí)
7. marxistická reakce (Harvey a druzí)
8. vliv sociální ekologie
9. Lundská škola a její vliv: od difúze ke geografii času a organizace (Hagerstrand, Tornqvist a druzí)
10. tzv. kritická ekonomická geografie (realismus a kritická sociální věda)
11. tzv. postmoderní sociální geografie a snahy o novou regionální geografii
Doporučená literatura:
CLOKE, P. et al. (1991): Approaching Human Geography. An Introduction to Contemporary Theoretical Debates. London, Chapman, 240 s.
JOHNSTON, R.J. et al. (eds) (1994): The Dictionary of Human Geography. London, Blackwell. 724 s. (části).
Literatura
Poslední úprava: prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. (25.09.2017)

HAMPL, M., DOSTÁL, P., DRBOHLAV, D. (2007): Social and cultural geography in the Czech Republic: under pressers of globalization an post-totalitarian transformation. In: Social and Cultural Geography, 8, č. 3, s. 475-493. (česká část)
HÄGERSTRAND, T. (1970): What about people in regional science? In: Papers of Regional Science Association, 24, s. 7-21.
DOSTÁL, P. (2015): Austria and Europe: Reflections on Relevant Regional and Social Geographies by Elisabeth Lichtenberger. Mittailungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 157, 381-385.
Další literatura:
GIDDENS, A. (1984): The Constitution of Society. London.
HARVEY, D. (1973): Social Justice and the City. London.
SAYERR, A. (2002): Realism and Social Science. London.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. (25.09.2017)

75% účast

Individuální seminární práce v rozsahu min. 5 stran (1,5 řádkování, font 14 ariel) - hodnocení vybraného odborného článku z oboru sociální a regionální geografie, ve kterém je použita metodika hodnocení s pomocí disciplinární matice.

Ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (25.05.2012)

Stručný program:

1. Úvod - pracovní definice regionální a sociální geografie, pojem paradigmatický směr (paradigma, disciplinární matice, idiografické a nomotetické přístupy, vztahy věda-společnost-příroda)

2. Školy regionální geografie (francouzská, německá, anglosaská a skandinávská škola)

3. První poválečný nomotetický přístup (prostorová věda, "kvantitativní revoluce")

4. Přístup behaviorální geografie

5. Přístup sociální ekologie

6. Institucionální přístupy

7. Marxistický přístup

8. Přístupy geografie času a strukturační teorie

9. Přístup kritického realismu

10. Postmoderní přístupy

11. Závěr: multiparadigmatický vývoj socální geografie

Podmínky pro zápis: bakalářská zkouška.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (25.05.2012)

Bakalářská zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK