PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Politická geografie - MZ340P95
Anglický název: Political Geography
Český název: Politická geografie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JANU (09.08.2002)
Jednosemestrální povinný kurs politické geografie. Kurs je rozdělen do dvou tematických bloků. První je zaměřen na vývoj a význam pojmů stát, národ a etnikum a druhý na politické a kulturní procesy na regionální a lokální úrovni v historické perspektivě.
Literatura
Poslední úprava: JANU (04.08.2006)

DOSTÁL, P. (1993): Ethnonationalism in the former Soviet Union and successor regimes: juggling with options. In: J. O´Loughlin and H. van der Wusten (eds.) New Political Geography of Eastern Europe. Belhaven Press, London, s. 89-114.

DOSTÁL, P. (1998): The Czech-Slovak Division. Lessons of an unsuccessful federal state-building. Conference on The Nation Building and the State Building in the Post-Soviet Geopolitical Space. Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences and the Open Society Institute, Moscow, 38 s.

DOSTÁL, P. (1998): Early post-communist transformation in twenty-five states. In: H.H. van der Wusten (ed.) Transformation Processes in Eastern Europe. Den Haag: NWO, s. 29-49.

DOSTÁL, P. (1999): Ethnicity, mobilization and territory: an overview of recent experiences. In: Acta Universitatis Carolinae-Geographica, Vol. 34, No. 1, s. 45-58.

DOSTÁL, P. (2002): Territorial government and flexibility: a critical assessment. In: The Belgian Journal of Geography, Vol. 3, No. 3, s. 227-241.

DOSTÁL, P., BLAŽEK, J. (1992): Geografické aspekty státní správy v Nizozemsku. In: Sborník České Geografické Společnosti, Vol. 97, No. 2, s. 97-106.

DOSTÁL, P., HAMPL, M. (1999): Changing local and regional government: issues of democracy, integrality and hierarchies. In: Acta Universitatis Carolinae-Geographica, Vol. 34, No. 1, s. 3-18.

HUNTINGTON, S. (1993): The clash of civilizations? In: Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3, s. 22-49.

KREJČÍ, J. (2002): Sémantická problematika, Etnopolitická struktura současné Evropy, Typologie etnopolitických vztahů ve světovém měřítku. In: J. Krejčí: Postižitelné proudy dějin. Slon, Praha, s. 238-259.

TOMEŠ, J. (2000): Geopolitika: nástroj a proces politické organizace prostoru. In: P. Jehlička et al. (eds.) Stát, prostor, politika; vybrané otázky politické geografie. PřF UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 151-179.

MANN, M. (1997): The Autonomous Power of the State. In: J. Agnew (ed.): Political Geography. A Reader, Arnold, London, s. 58-80.

TAYLOR, P., FLINT, C. (2000): Political Geography. World-Economy, Nation-State and Locality. Fourth edition, Prentice-Hall, Harlow (chapter Progressive places, s. 325-367).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (05.10.2015)

Podmínky pro splnění studijních povinností: ukončené bakalářské studium

Zápočet: seminární práce v rozsahu min. 5 stran

Zkouška: ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: JANU (04.08.2006)

Stručný program:

1. Úvodní přednáška

2. Stát, teritorium, národní identita a suverenita

3. Geopolitika: nástroj a proces

4. Globalizace a demokratizační vlna v post-komunistických zemích

5. Státní správa a samospráva a území

6. Reformy územní správy a samosprávy v Nizozemsku

7. Geografie nacionalismu a etnických konfliktů

8. Politická geografie fragmentace Sovětského svazu

9. Geografie voleb

10. Politická geografie rozdělení Československa

11. Diskuse k předchozím tématům

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK