PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Globalizace: procesy, problémy - MZ340P93
Anglický název: Globalization: Processes, Problems
Český název: Globalizace: procesy, problémy
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1725
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Globalizace_sylabus_2023.docx sylabus 2023 prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Anotace -
Cílem kurzu je na základě přednášek, diskusí a samostatné práce s odbornými i populárními texty a dalšími zdroji naučit studenty porozumět, pochopit, interpretovat a vyhodnotit proces(y) globalizace. Pozornost je věnována diskusi definice globalizace, historickému vývoji, podmínky pro rozvoj globalizačních procesů: informační společnosti a neoliberální deregulaci, společenským a geografickým důsledkům globalizace. Seminární diskuse a seminární práce předpokládají využití odborné literatury a kritickou diskusi teorií a konceptů a jejich aplikaci v analýze vybraného tématu.
Poslední úprava: Sýkora Luděk, prof. RNDr., Ph.D. (06.10.2020)
Literatura

Povinná literatura

Poslední úprava: Novotný Josef, prof. RNDr., Ph.D. (04.10.2017)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke kontrole studia

Kontrola studia formou zápočtu a zkoušky proběhne ústně. Pokud to aktuální situace nedovolí, proběhne kontrola studia písemně či ústně online.

Pravidla pro udělení zápočtu

Zápočet je udělen na základě splnění úkolů, které jsou přípravou na přednášená a diskutovaná témata. Úkoly jsou zadané v systému UK Moodle (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1725). Úkoly jsou dvojího typu: úkol a fórum. V případě úkolu se odevzdává a hodnotí vypracovaný úkol, který je dostupný pouze vyučujícímu. V případě fóra se odevzdává diskusní příspěvek do fóra, který je zpravidla kratší, než u úkolu. Příspěvky ve fóru jsou dostupné pro všechny zúčastněné. Kromě příspěvku do fóra se každý účastní diskuse a to reflexí minimálně dvou dalších příspěvků. Hodnotí se příspěvek do fóra a příspěvky do diskuse ve fóru.

Úkoly se odevzdávají v zadaném termínu. Hodnoceny jsou počtem bodů v rozmezí 0-100. V případě, kdy hodnocení nedosahuje 50 bodů, úkol musí být dopracován a opětovně odevzdán. Počet bodů se již nemění, opravený úkol je buď akceptován a tím přijat ke splnění zápočtu nebo opětovně vrácen k dopracování. V případě opožděného odevzdání se výsledné hodnocení snižuje o 20 bodů při odevzdání do začátku první vyučovací hodiny, kde je téma probíráno, a o 50 bodů v případě zpoždění do jednoho týdne. V případě pozdního odevzdání o jeden týden a více je úkol hodnocen počtem bodů 0.

Ze závažných důvodů je možné vyučujícího požádat o odklad odevzdání úkolu a to před termínem odevzdání. Každá žádost je posuzována individuálně. Pro zachování možnosti udělení zápočtu musí být všechny úkoly odevzdány nejpozději před zahájením vyučovací hodiny v zápočtovém týdnu. Pro udělení zápočtu musí být všechny úkoly akceptovány. Pro udělení zápočtu je nutné dosáhnout průměru bodového hodnocení alespoň na úrovni 50 bodů. V případě nižšího průměru není zápočet udělen. Dosažená průměrná bodová úroveň za splnění úkolů je zohledněna při celkovém hodnocení kurzu a také při ústní zkoušce a to rozsahem prověřovaných znalostí.

Zkouška

Ústní zkouška je zaměřena na témata přednášená, diskutovaná a zpracovávaná v rámci kurzu (přednášek a seminářů) a to včetně znalosti literatury, která je uvedená u jednotlivých témat kurzu.

Poslední úprava: Sýkora Luděk, prof. RNDr., Ph.D. (18.10.2021)
Sylabus

Harmonogram

 • Globalizace: integrace a diferenciace společnosti LS - 3.10.
 • Historie globalizace, dlouhodobý vývoj světového systému JN - 10.10.
 • Globální ekonomická integrace a mezinárodní dělba práce LS - 17.10
 • Podmíněnosti globalizace: informační společnost a deregulace LS - 24.10.
 • Současná globalizovaná světová ekonomika I. JN - 31.10.
 • Současná globalizovaná světová ekonomika II.  JN - 7.11.
 • Globalizace a mezinárodní obchod JN - 14.11.
 • Globalizace a chudé země JN - 21.11. 
 • Alternativy globalizace – globalizace “zdola” JN - 28.11.
 • Společenské a geografické důsledky globalizace LS - 5.12
 • Host: Jan Kára: Globalizace na křižovatce: Jak dál ? LS - 12.12.
 • Rolová hra: kontrasty globalizace LS – 19.12
Poslední úprava: Sýkora Luděk, prof. RNDr., Ph.D. (03.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK