PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Geografie mezinárodního rozvoje - MZ340P902
Anglický název: Geography of International Development
Český název: Geografie mezinárodního rozvoje
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: 1
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P903
Vysvětlení: V ak. roce 20/21 bude vzhledem k aktuální situaci vyučován v letním semestru!
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1692
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kristýna Kvasničková
doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P903
Je neslučitelnost pro: MZ340P903
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (22.09.2020)
V AKADEMICKÉM ROCE 2020-2021 BUDE VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI PŘEDMĚT GEOGRAFIE MEZINÁRODNÍHO ROZVOJE VYUČOVÁN AŽ V LETNÍM SEMESTRU.

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými problémy mezinárodního rozvoje (chudoba a související problémy, konflikty, environmentální problémy, lidská práva, globalizace, mezinárodní obchod, mezinárodní migrace, rozvojová spolupráce atd.). Diskuse jednotlivých témat je založena na promítání dokumentárního filmu (či filmů) k danému problému. Důraz bude položen nejen na rozbor konkrétních problémů, ale i na jejich širší geografické a historické zarámování a kritické zhodnocení relevance a objektivity použitých dokumentů. Součástí je e-learningový modul.

K úspěšnému zakončení předmětu je nutná aktivní účast na hodinách (max 3 absence) a pravidelná práce v rámci e-learningové části v Moodle (přispívání do diskusí, reflexe materiálů k daným tématům).
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (06.10.2017)

Literatura k předmětu Geografie mezinárodního rozvoje (s využitím dokumentárních filmů) bude umísťována na Moodle stránky předmětu k jednotlivým tématům v závislosti na výběru dokumentárních filmů. https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1692

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (30.10.2019)

K úspěšnému zakončení předmětu je nutná aktivní účast na hodinách (max 3 absence) a pravidelná práce v rámci e-learningové části v Moodle (přispívání do diskusí, reflexe materiálů k daným tématům).

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (22.09.2020)

V AKADEMICKÉM ROCE 2020-2021 BUDE VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI PŘEDMĚT GEOGRAFIE MEZINÁRODNÍHO ROZVOJE VYUČOVÁN AŽ V LETNÍM SEMESTRU.

 

Sylabus (rozpis témat a filmů je v přiložených souborech a může se měnit podle filmů a hostů, které budeme mít k dispozici) - aktuální sylabus je k dispozici na moodle stránce předmětu - https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1692

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK