PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Politická geografie evropské integrace - MZ340P43
Anglický název: Political Geography of European Integration
Český název: Politická geografie evropské integrace
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (23.09.2009)

Agenda 2000. Evropská komise. Brussel/Praha. 1997. 160 s. (části).

DOSTÁL, P., HAMPL, M. (1996): Transformation in East-Central Europe: general principles under differentiating conditions. In: F.W. Carter et al. (eds): Central Europe after the Fall of the Iron Curtain. Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns Trends. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, s. 113-128.

HAD, M., JAKS, J., KONEČNÝ (1997): Česká republika a Evropská unie. In: V. Kotyk (ed.): Česká zahraniční politika. Úvahy o prioritách. Praha, UMV, s. 17-60.

GRANT, R. (1998): The political geography of European integration. In: B. Graham (ed.): Modern Europe. Place, Culture and Identity. London, Arnold, s. 145-163.

Evropská unie od A do Z. Příručka evropské integrace. Praha, Karolinum. (části).

Statistické informace:

Eurostat Yearbook 97. A Statistical Eye on Europe 1986-1996. Luxembourg, Eurostat. 512 s.

Regions. Statistical Yearbook 1997. Luxembourg, Eurostat. 262 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (23.09.2009)

Podmínky pro splnění studijní povinnosti: 3 téze o problematice (2-3 strany strojem); esej a statistická analýza (5-8 stran strojem).

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (23.09.2009)

Stručný program:

1.fáze vývoje Evropské unie a základní dimenze její geografické diferenciace

2.institucionální struktura a mechanismy Evropské unie: rozvoj ekonomické integrace a zaostávání politického sjednocování

3.od celní unie k jednotnému trhu

4.problémy soudržnosti Evropské unie

5.evropské úsilí o transnárodní územní rozvoj: ESDP a nadnárodní spolupráce

6.asociační dohody a jejich možné dopady na sektory a regiony

7.problémy globální konkurenceschopnosti Evropské unie

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (23.09.2009)

Podmínky pro zápis: bakalářská zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK