PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie - MZ340P233
Anglický název: Selected Chapters of Socioeconomic Geography of Asia
Český název: Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Atributy: Regionální geografie - 4.ročník REGG
Geografie - volitelné
Neslučitelnost : MZ340P232
N//Je neslučitelnost pro: MZ340P232
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)
Hodnocení sociálně ekonomického vývoje makroregionů a hospodářsky nejvýznamnějších zemí Asie. Komparace rozdílného vývoje na příkladě surovinově bohatých zemí (Saúdská Arábie), zaostalých zemí (Indický subkontinent), nově industrializovaných zemí (Čína, Indonésie a další země JV Asie) a vyspělých zemí (Japonsko). Srovnání vývoje a hodnocení souvislostí strukturálních změn a hospodářské vyspělosti/zaostalosti uvedených zemí. Charakteristika regionální diferenciace a vývoje (proměn) regionálních struktur jednotlivých makroregionů a vybraných zemí.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

Základní literatura:

ŠINDLER, P., BAAR, V. (1988): Regionální geografie světadílů a oceánů I, Afrika, Asie,

Austrálie a Oceánie. Pedagogická fakulta v Ostravě.

Doporučená:
CHAPMAN, G.P., BAKER, K.M. (eds) (1992): The Changing Geography of Asia. 
Routledge.


ABBASI, Bushra Afzal (2008): Geography of South Asia: As Whole Region. Sang-e-Meel Publications.
ANDERSON, Ewan, W. (2000): The Middle East Geography and Geopolitics. Routledge
GCC Countries: From Oil Dependence to Diversification (U. Fasano, Z. Iqbal, 2003)
ANDERSON, Ewan, W., ANDERSON, Liam, D. (2014): An Atlas of Middle Eastern Affairs. Routledge, 332 p.
HUSAIN, Majid (2013): Geography of India. McGraw Hill Education. 5th Edition. 832 s.
KOVÁŘ, J. (1999): Asie dynamický kontinent, Hlavní faktory a ohniska růstu, Karolinum
LINGE, G.,J.,R. and FORBES, D.,K. (1990): China´s spatial economy, Oxford University Press
SINGH, Ramesh (2014): Indian Economy. McGraw Hill Education.
STEWART, Dona, J. (2013): The Middle East Today Political, Geographical and Cultural Perspectives, 2nd edition Routledge, 304 p.
VEECK, Gregory, PANNELL, Clifton W., SMITH Christopher J. (2011): China´s Geography: Globalization and Dynamics of Political, Economic, and Social Change
WEIGHTMAN, Barbara A. (2011): Dragons and Tigers: A Geography of South, East, and Southeast Asia. Wiley, 3rd edition.
WILSON, Rodney (2013): Economic Development in the Middle East, 2nd edition, Routledge, 214 p.
The Europe World Yearbook
Statesman´s Yearbook
časopisy:
Asia Europe Journal
Asian Population Studies
Bulletin of Asian Geography
Europe-Asia Studies

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast a seminární práce na vybrané téma věnované 
určité oblasti či zemi.
Podmínky pro splnění zkoušky: přijatá seminární práce, ústní zkouška na téma regionální 
diferenciace Asie, výborná znalost regionální problematiky významnějšího asijského státu 
podle vlastního výběru. 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

Obsah:
1. Úvod
- postavení Asie ve světě, v celosvětové dělbě práce, v ekonomice, obyvatelstvu
- regionalizace Asie
2. Blízký východ I
- postavení, význam Blízkého východu ve světové ekonomice, demografická a sociálně
ekonomická charakteristika, pracovní migrace; rozdíly mezi státy;
- Turecko - regionální diferenciace, protiklady hospodářského a kulturního vývoje;
- vybrané geografické aspekty vývoje problémových zemí: Izrael, Libanon a Sýrie;
3. Blízký východ II
- geografické aspekty těžby surovin (ropy a plynu) v oblasti Perského zálivu;
- soupeři o hegemonii v regionu Írán a Saúdská Arábie, případně Irák;
4. Blízký východ III
- nejbohatší (ropné) a nejchudší země regionu: Kuvajt, Katar, Bahrajn, SAE, Omán,
Jordánsko, Jemen;
5. Jižní Asie - Indický subkontinent I
- postavení Indického subkontinentu v Asii a ve světě, historie, národnostní a
náboženská struktura, hospodářské problémy Indie;
6. Jižní Asie - Indie II
- regionální struktury Indie; srovnání a specializace indických států;
7. Jižní Asie - Indický subkontinent III
- vybrané problémy hospodářského vývoje: Pákistán, Nepál, Bangladéš, Srí Lanka;
8. Jihovýchodní Asie I
- země ASEAN (původní), postavení v rámci světa či Asie;
specifika sociálně ekonomického vývoje populačně nejsilnějších zemí regionu: Indonésie,
Thajsko, Filipíny;
- regionální diferenciace a vývoj Indonésie;
9. Jihovýchodní Asie II
- srovnání vybraných nejvyspělejších a nejchudších zemí regionu:
Malajsie, Singapur, Brunej kontra Vietnam, Kambodža, Laos
- vybrané aspekty hospodářského vývoje nových tygrů;
10. Východní Asie I
- Čína I. - populační a ekonomický vývoj Číny od začátku reforem, proměna struktury  
ekonomiky a průmyslu;
11. Východní Asie II
- Čína II. - regionální vývoj země v posledních 20-30 letech, proměny regionálního 
obrazu; význam Hongkongu, Tchaj-wan;
12. Japonsko I
- vybrané aspekty hospodářského a regionálního rozvoje,
- specifika japonského hospodářského modelu a zázraku;
13. Japonsko II
- regionální diferenciace Japonska;
14. Korea (Jižní Korea)
- vybrané aspekty hospodářského a regionálního vývoje;
- specifika korejské cesty k prosperitě a její geografické souvislosti;
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK