PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie - MZ340P232
Anglický název: Selected Chapters of Socioeconomic Geography of Asia
Český název: Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P233
Garant: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Atributy: Regionální geografie - 4.ročník REGG
Geografie - volitelné
Neslučitelnost : MZ340P233
N//Je neslučitelnost pro: MZ340P233
Anotace -
Poslední úprava: DANAFI (30.04.2002)
Hodnocení sociálně ekonomického vývoje vybraných, hospodářsky nejvýznamnějších zemí Asie. Komparace rozdílného vývoje na příkladě surovinově bohatých zemí (Saúdská Arábie), zaostalých zemí (Indický subkontinent), nově industrializovaných zemí (Čína, Indonésie a další země JV Asie) a vyspělých zemí (Japonsko). Srovnání vývoje a hodnocení souvislostí strukturálních změn a hospodářské vyspělosti/zaostalosti uvedených zemí. Charakteristika regionální diferenciace a vývoje (proměn) regionálních struktur jednotlivých makroregionů a vybraných zemí.

Základní literatura:
ŠINDLER, P., BAAR, V. (1988): Regionální geografie světadílů a oceánů I, Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie, Pedagogická fakulta v Ostravě
KOVÁŘ, J. (1999): Asie dynamický kontinent, Hlavní faktory a ohniska růstu, Karolinum
The Europe World Yearbook
Statesman´s Yearbook
Sylabus
Poslední úprava: JANU (12.08.2002)

Z340P23 Vybrané kapitoly ze sociálně ekonomické a regionální geografie Asie

Ročník volitelný semestr zimní i letní 30 hodin / semestr

RNDr. Jiří Tomeš

Pracoviště č. 340

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Volitelná přednáška. Obsah:

1. Úvod

 • postavení Asie ve světě, v celosvětové dělbě práce, v ekonomice, obyvatelstvu
 • regionalizace Asie

2. Blízký východ I

 • postavení, význam Blízkého východu ve světové ekonomice, demografická a sociálně ekonomická charakteristika, pracovní migrace; rozdíly mezi státy;
 • Turecko - regionální diferenciace, protiklady hospodářského a kulturního vývoje;
 • vybrané geografické aspekty vývoje problémových zemí: Izrael, Libanon a Sýrie;

3. Blízký východ II

 • geografické aspekty těžby surovin (ropy a plynu) v oblasti Perského zálivu;
 • soupeři o hegemonii v regionu Írán a Saúdská Arábie, případně Irák;

4. Blízký východ III

 • nejbohatší (ropné) a nejchudší země regionu: Kuvajt, Katar, Bahrajn, SAE, Omán, Jordánsko, Jemen;

5. Jižní Asie - Indický subkontinent I

 • postavení (význam) Indického subkontinentu v Asii a ve světě, historie, národnostní a náboženská struktura, hospodářské problémy Indie;

6. Jižní Asie - Indie II

 • regionální struktury Indie; srovnání, rozdíly, specializace indických států;

7. Jižní Asie - Indický subkontinent III

 • vybrané problémy hospodářského vývoje: Pákistán, Nepál, Bangladéš, Srí Lanka;

8. Jihovýchodní Asie I

 • země ASEAN (původní), postavení v rámci světa či Asie;

specifika sociálně ekonomického vývoje populačně nejsilnějších zemí regionu: Indonésie, Thajsko, Filipíny;

 • regionální diferenciace a vývoj Indonésie;

9. Jihovýchodní Asie II

 • srovnání vybraných nejvyspělejších a nejchudších zemí regionu:

Malajsie, Singapur, Brunej kontra Vietnam, Kambodža, Laos

 • vybrané aspekty hospodářského vývoje nových tygrů;

10. Východní Asie I

 • Čína I. - regionální vývoj Číny v posledních 20 letech, geografické a regionální aspekty hospodářské transformace;

11. Východní Asie II

 • Čína II. - vybrané aspekty hospodářského vývoje země; svobodné ekonomické zóny a vývoj pobřežního pásma; význam Hongkongu, Tchaj-wan;

12. Japonsko I

 • vybrané aspekty hospodářského a regionálního rozvoje,
 • specifika japonského hospodářského modelu a zázraku;

13. Japonsko II

 • regionální diferenciace Japonska;

14. Korea (Jižní Korea)

 • vybrané aspekty hospodářského a regionálního vývoje;
 • specifika korejské cesty k prosperitě a její geografické souvislosti;

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast a seminární práce na vybrané téma věnované určité oblasti či zemi.

Podmínky pro splnění zkoušky: přijatá seminární práce, ústní zkouška na téma regionální diferenciace Asie, výborná znalost regionální problematiky významnějšího asijského státu podle vlastního výběru.

Studijní literatura

Základní:

ŠINDLER, P., BAAR, V. (1988): Regionální geografie světadílů a oceánů I, Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie. Pedagogická fakulta v Ostravě.

Doporučená:

CHAPMAN, G.P., BAKER, K.M. (eds) (1992): The Changing Geography of Asia. Routledge.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK