PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Geografie zdraví a nemoci - MZ340E03
Anglický název: Geography of Health and Illness
Český název: Geografie zdraví a nemoci
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 100
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (05.02.2022)
Přednáška je určena primárně pro studenty sociální epidemiologie. Vítáni jsou samozřejmě i další zájemci z příbuzných oborů.

Kurz si klade za cíl přiblížit studentům problematiku geografie zdraví - aktuálními problémy ve světě v kontextu udržitelného rozvoje a cílů OSN a možnostmi jejich řešení, problémovými oblastmi, rozdílnou situací v regionech světa a humanitární pomocí. V rámci cvičení si studenti procvičí využití geografických informací, statistických ročenek, databází a registrů - MZ ČR (ÚZIS), WHO (World Health Statistics, HFA-DB), OECD, Eurostat za využití GIS, rozbor aktuálních informací z médií, práci s tématickou mapou, atlasy (Global Health Atlas, EuroHealthy Atlas, World Atlas of Epidemic Diseases apod) a během exkurzí se seznámí s činností humanitárních organizací (Člověk v tísni, Lékaři bez hranic).
V rámci kurzu jsou zařazeny přednášky odborníků z praxe (Národní ústav duševního zdraví, SZÚ, WHO). Absolventi kursu získají přehled o územní variabilitě příčin onemocnění a úmrtí v Česku, Evropě i ve světě a rozšíří svoje dovednosti s vizualizací.

Předmět v letním semestru 2021/22 bude probíhat v čase dle rozvrhu, tedy středy 16:30-18 hod,
zahajovací hodina 16.2.2022, na které je účast nezbytná, neb seznámení s požadavky, harmonogramem atd.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (28.10.2019)

Atlas of population health in European Union regions

https://digitalis.uc.pt/pt-pt/livro/atlas_population_health_european_union_regio

 

World Inequality Report 2018
Sustainable Development Goals, UNURL

Gordis, L. (2000): Epidemiology. 2nd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Copany.

Meade, M. S. - Earickson, R. J. (2000): Medical Geography. 2nd ed. London: The Guilford Press.

Šerý, V. (1979): Nemoci na zemi, geografie nemocí člověka. Praha: Academia.

Townsend, P. - Whitehead, M. - Davidson, M. eds. (1992): Inequalities in Health: The Black Report - The Health Divide. London: Penguin Book; první verze publikována pod názvem The Black Report (1982) London: Pelican Books.

Wilkinson, R. G. (1996): Unhealthy Societies. The Afflictions of Inequality. London: Routledge.

WiIkinson, R. G. - Marmot, M. (2003): The Solid Facts: Social Determinants of Health. WHO.

 

WHO: Global Action Plan, 2013-2020

WHO (2011): Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control.

Health at a Glance: Europe 2018 - STATE OF HEALTH IN THE EU CYCLE, OECD/European Union 2018

WHO (2011): Mental Health Atlas.

WHO/WMO (2012): Atlas of Health and Climate.

WHO (2008): Closing the Gap in a Generation: Health Equity through Action on the Social Determinants of Health. Geneva: WHO.

WHO Healthy Cities. Copenhagen; http://www.euro.who.int/healthycities.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (09.02.2022)

Požadavky na splnění: 
Zápočet 1. Vypracování úlohy z GIS aplikace, zaslání P. Netrdové do 17.4., schválení P. Netrdovou, prezentace 4.5.
2. Vypracováni review literatury dle zadání D. Dzúrové do 1.5.
Zkouška Splnění písemného testu
Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (09.02.2022)

Osnova přednášek:

Úvod, harmonogram, požadavky na splnění. Základní teorie a metody výzkumu.
HR-SDG. Pandemie COVID-19
Aplikace GIS a HR-SDG
Nerovnosti ve zdraví - Vyspělý svět I: Evropa,  zdraví ve městech
Nerovnosti ve zdraví - Vyspělý svět II: Česko, atlasy zdraví
Nerovnosti ve zdraví - Vyspělý svět III: Case study - Japan
Rozvojový svět I: Reprodukční zdraví (podvýživa, gender)
Rozvojový svět II: Environmentální zdraví (voda, sanitace, hygiena)
Pandemie HIV/AIDS - geografické nerovnosti
Global mental health - metody výzkumu, geografické nerovnosti
WHO, Public health centre - kulatý stůl
Prezentace

Aktivní využití statistických ročenek, databází a registrů - MZ ČR (ÚZIS), WHO (World Health Report, HFA-DB), OECD, Eurostat apod.

Veškeré poskytnuté materiály ke kurzu jsou uloženy v Moodle.

Heslo ke kurzu obdrží zapsaní studenti v rámci první přednáškové hodiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK