PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář k bakalářské práci - MZ340BP1
Anglický název: Seminar on Bachelor Project
Český název: Seminář k bakalářské práci
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. (16.10.2018)

Požadavky k zápočtu

Zápočet je možné obdržet při splnění následujících povinností:

1. student bude mít zapsané téma bakalářské práce v SISu a potvrzené vedoucím práce

2. student připraví záměr bakalářské práce a včas ho odevzdá v systému moodle (nejpozději jeden den před prezentací; finální prezentaci (pokud bude potřeba oprava) pak do 10.1.2019)

3. student připraví kritickou rešerši odborné literatury podle zadání a včas ji odevzdá v systému moodle (nejpozději do 27.1.2019)

4. student se aktivně zúčastní alespoň tří (resp. čtyř) seminářů, přičemž účast na semináři, kde se prezentují záměry bakalářské práce je povinná (všichni studenti budou připraveni prezentovat záměr bakalářské práce; někteří budou vyzváni k prezentaci)

 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. (17.10.2018)

Kurz Seminář k bakalářské práci je určen pro studenty oboru Geografie a kartografie, Sociální geografie a geoinformatika a Fyzická geografie a geoinformatika.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními požadavky kladenými na tento typ prací a diskutovat s nimi problémy spojené se zpracováním jednotlivých témat. 

První seminář se koná 12.10. 2018

Seminář se koná ve dnech 12.10.2018, 9.11.2018 a 11.1.2019 (všichni studenti), dále pak ve dnech 23.10.2018 a 20.11.2018 a 11.12.2018 (studenti zpracovávající téma BP na KAGIK), 14.12. (studenti zpracovávající téma BP na KSGRR) a 7.12. (studenti zpracovávající téma BP na KFGG).

Podrobné informace jsou k dispozici v Moodlu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. (02.10.2016)

Předmět je primárně určen pro studenty 3. ročníků, kteří zpracovávají bakalářskou práci. Zapíše-li si ho student ve 2. ročníku, musí splnit všechny požadavky pro zápočet. Student tedy musí aktivně pracovat na bakalářské práci. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK