PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikace GIS v sociální geografii - MZ340B01
Anglický název: Application of GIS in Social Geography
Český název: Aplikace GIS v sociální geografii
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
RNDr. Adam Klsák
RNDr. Michal Kowalski
doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (13.02.2023)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními možnostmi aplikace GIS v různých oblastech sociální geografie. Pokročilé metody vizualizace a prostorové analýzy dat v rámci GIS, které se v sociálně-geografickém výzkumu často používají, budou představeny a vysvětleny na konkrétních příkladech aplikačních výzkumů. Kromě osvojení teoretických a metodologických principů jednotlivých metod a postupů se studenti naučí získané znalosti aplikovat při vizualizaci a analýze empirických sociálně-geografických dat a nalezené výsledky řádně interpretovat.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (13.02.2023)

K úspěšnému absolvování kurzu postačí podkladové materiály k výuce. Navíc je možné využít množství elektronických materiálů k metodám vizualizace a prostorové analýzy dat v rámci GIS či následující přehledové publikace:

FISCHER, M. M., GETIS, A., eds. (2010): Handbook of Applied Spatial Analysis: Software Tools, Methods and Applications. Springer, Heidelberg, 811 str.

FISCHER, M. M., WANG, J. (2011): Spatial Data Analysis. Models, Methods and Techniques. Springer, Heidelberg, 82 str.

FOTHERINGHAM, A. S., ROGERSON, P. A., eds. (2009): The SAGE Handbook of Spatial Analysis. SAGE, London, 511 str.

LONGLEY, P. A., GOODCHILD, M. F., MAGUIRE, D. J., RHIND, D. W. (2005): Geographic Information Systems and Science (2. vydání). Wiley, Chichester, 517 str.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (13.02.2023)

K získání zápočtu je potřeba:

1. aktivně se účastnit výuky (plnit povinnosti v Moodlu v zadaných termínech);

2. prezentovat vybraný odborný/popularizační text (prezenčně, v případě neúčasti odevzdat namluvenou prezentaci).

Ke splnění zkoušky je potřeba:

1. získat v hodnocení zadaných úloh minimálně 12 bodů ze 24 možných.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (13.02.2023)

Výuka kurzu probíhá formou propojené přednášky a cvičení ve čtvrtek od 8:30 do 10:30 v počítačové učebně Z3 dle harmonogramu dostupném v Moodlu

V rámci kurzu se studenti prakticky seznámí s vybranými nástroji vizualizace prostorových dat, prostorové analýzy a prostorové statistiky v softwaru ArcGIS Pro a v dalších specializovaných GIS softwarech (CrimeStat, GeoDa, Geo-Segregation Analyzer). Pozornost bude věnována také přípravě dat a prezentaci dosažených výsledků (Story Maps, Web AppBuilder).

Témata:

Vstup do problematiky – Proč GIS v sociální geografii?

Vizualizace sociálně-geografických dat – Jak vytvořit dobrou mapu? Tvorba specializované mapy

Využití GIS aplikací při sociálně-geografickém terénním výzkumu – Jak efektivně sbírat data v terénu? Jak prezentovat a sdílet výsledky terénního výzkumu?

Aplikace GIS v geografii kriminality – Kde dochází ke koncentraci? Znázornění ohnisek kriminality

Aplikace GIS v geografii dopravy a služeb – Jaká je dostupnost zdravotních služeb? Jak se změní dopravní dostupnost?

Aplikace GIS v urbánní geografii – Dochází k segregaci a shlukování? Hodnocení prostorových aspektů sociální diferenciace

Prezentace článků/studií

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (13.02.2023)
Prerekvizita kurzu není stanovena, nutné jsou ale základní teoretické znalosti o GIS a praktická dovednost práce se softwarem ArcGIS. V rámci výuky na PřF UK kurz navazuje na základní kurzy geoinformatiky Základy geoinformatiky (MZ370P42) a Geoinformační systémy (MZ370P43Z). Teoretické znalosti a praktické dovednosti z těchto dvou kurzů se berou jako nutné vstupní znalostní požadavky a jsou podmínkou pro úspěšné absolvování tohoto kurzu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK