PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z fyzické geografie - MZ330S02
Anglický název: Physical Geography Seminar
Český název: Seminář z fyzické geografie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Mgr. Martin Margold, Ph.D.
RNDr. Jana Popová, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (23.06.2021)
Chcete se naučit pracovat s literaturou? Chcete se naučit vyhledávat relevantní zdroje pro dané téma? Chcete vědět, jak se tvoří odborný text a připravit se tak pro bakalářskou a diplomovou práci? Chcete se dozvědět horké novinky z fyzické geografie? Chcete se naučit prezentovat na dané téma? Tyto a ještě mnohé další praktické dovednosti získáte na semináři z fyzické geografie.
Cílem semináře je seznámení posluchačů s aktuálním tématy, která řeší fyzická geografie a geoekologie a která vypovídají o proměnlivosti krajinné sféry v prostoru a čase a jejich vlivu na další sféry, včetně lidské společnosti. Studenti jsou seznámeni s obecnými principy vědecké práce, s prací s informačními databázemi (WOS a SCOPUS) a s principy práce s literaturou, včetně zásad citační etiky. Dále jsou seznámeni se strukturou a zásadami psaní odborného textu a principy odborné argumentace a diskuse. Posluchači si výbírají ze zadaných fyzickogeografických témat, k nimž jsou přiřazeny aktuální články z odborných časopisů a knih. Na základě těchto článků, pak prezentují zvolená fyzickogeografická témata. Nad těmito tématy je pak vedena se studenty odborná diskuse vedená příslušným specialistou dané dílčí fyzickogeografické disciplíny. V rámci semináře jsou studentům představena témata řešená na katedře fyzické geografie a geoekologie a možnosti zapojení do jejich řešení.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (10.01.2020)

Literatura dle aktuálního výběru témat z časopisů: Arctic,Antarctic and Alpine Research, Athmospheric Research, Boreas, Catena, Cryosphere, Earth Science Reviews, Earth Surface Processes and Landscape, Ecology Letters, Geoderma, Geografiska Annaler A, Geomorphology, Global Ecology and Biogeography, Holocene, International Journal of Climatology, Journal of Hydrology, Journal of Glaciology, Landscape Ecology, Lanslides, Limnology, Natural Hazards, Nature, Nature Climate Change, Permafrost and Periglacial Processes, Progress in Physical Geography, Quaternary International, Quaternary Research, Quaternary Science Review, Science, Sedimentology, Sedimentary Geology a mnoho dalších.

+
 
BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla.
URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf>
BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů.
URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf>
JÁNOŠ, K. (1993): Informační etika. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra informačních studií a knihovnictví, 134 s.
ČSN ISO 690. Praha: Český normalizační institut, 1996. 32 s.
ČSN ISO 690-2. Praha: Český normalizační institut, 2000. 24 s.
MEŠKO, D. a kol. (2006): Akademická příručka. Martin: Osveta, 3. vydání. 481 s.
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (23.06.2021)

A) Organizační záležitosti, info o podmínkách semináře /podmínky pro udělení zápočtu, výběr témat referátů a specifikace zpracování;

B) Typy informací (tištěné, elektronické, textové, obrázkové atd.), klasifikace informací podle důvěryhodnosti zdroje; sběr informací; práce s elektronickými informačními zdroji; práce s informačními databázemi;

C) Podstata vědecké práce, struktura odborného textu, citační etika a citační normy;

D) Prezentace studentů k vybraným tématům dílčích fyzickogeografických disciplín:
geomorfologie, meteorologie a klimatologie, hydrologie, pedologie, biogeografie a krajinná ekologie, paleogeografie;

E) Opravná vystoupení, diskuse nad vybranými fyzickogeografickými tématy; představení vědeckýcho-výzkumných aktivit na katedře fyzické geografie a geoekologie Přf UK;

F) Udělení zápočtů;

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK