PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dendrochronologie - MZ330P25
Anglický název: Dendrochronology
Český název: Dendrochronologie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 16
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Anatomie.pdf Přednáška anatomie dřeva RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
stáhnout Dendroekologie.pdf Přednáška dendroekologie RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
stáhnout Dendrogeomorfologie.pdf Přednáška dendrogeomorfologie RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
stáhnout Intraannual.pdf Přednáška dendrometry/xylogeneze RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (30.09.2021)
Předmět představuje základní principy dendrochronologie a její využití v přírodních vědách. Zaměřen je jak na makroskopické, tak mikroskopické metody analýzy letokruhů, odběr vzorků a jejich zpracování a interpretaci.

Tématická náplň:
A) Přednášky
1)Základní principy dendrochronologie, historie a využití metody, zdroje informací;
2)Tvorba a stavba dřeva, základní znaky vybraných druhů dřev, fyziologická funkce dílčích pletiv;
3)Základní data obsažené v letokruhových sekvencích, způsoby analýzy letokruhů, sestavení letokruhové křivky;
4)Křížové datování, růstové anomálie, tvorba standardní chronologie;
5)Odstranění věkového trendu - výhody a nevýhody jednotlivých metod;
6)Tvorba regionálních chronologií - metody, výběr vzorků;
7)Anatomické indikátory reakcí na změny vnějšího prostředí a jejich význam, metody analýzy
8)Dendroklimatické aplikace - rekonstrukce teplotních a srážkových poměrů, dostupná klimatická data;
9)Dendroekologické aplikace - specifika analýzy věkové struktury, konkurenčních vztahů;
10)Dendrogeomorfologické aplikace - dynamika svahových procesů, datování katastrofických událostí;
11)Dendrohydrologické aplikace - datování vysokých a nízkých vodních stavů, rekonstrukce výšky hladiny během povodňových událostí, rekonstrukce dynamiky koryta;
12)Paleogeografický význam letokruhových sekvencí - kalibrace radiokarbonové metody, δ13C,δ18O obsahy živin minulosti;

B) Cvičení
1)Odběr a zpracování vzorků, jejich uchovávání a příprava k analýze;
2)Odhady chybějících letokruhů, korekce výšky vývrtu;
3)Měření letokruhů - různé systémy;
4)Křížové datování, detrendování;
5)Příprava vzorků pro mikroskopickou analýzu;
(analýza dat probíhá v R, není však nutná jeho předchozí znalost)
Součástí bude i návštěva jedné lokality v terénu, kde bude proveden odběr vzorků.

Doporučená literatura:
Speer, J.H.: Fundamentals of Tree-Ring Research.(prezenčně v laboratoři)
Stokes, M., Smiley, T.: An Introduction to Tree-Ring Dating.(všem studentům k dispozici kopie)
Drápela, Zach: Dendrometrie (dendrochronologie). Skripta MZLU
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK