PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Technologie čištění odpadních vod - MZ330P119
Anglický název: Wastewater Treatment Technology
Český název: Technologie čištění odpadních vod
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Vyučující: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (29.03.2019)
Cílem přednášky je seznámit studenty s klasickou technologií čištění odpadních vod a s novými technologiemi čištění odpadních vod a novými možnostmi netradičního zpracování odpadních vod.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (29.10.2019)

1.Malý J., Malá J.: Chemie a technologie vody, ISBN 80-86020-13-4, Brno, 1996

2.Sojka J.: Malé čistírny odpadních vod, Vydavatelství ERA, ISBN 80-86517-11-X, Brno, 1997

3.Bouzek, K. Elektrochemické inženýrství. Praha: VŠCHT, 1999. ISBN 80-7080- 368-1.

4.Dohányos M. a kol. Čištění odpadních vod. 2. vydání VŠCHT Praha, 2004.

5.Dočkal P.: Opětovné používání vody v průmyslu, SNTL Praha, 1988

6.Frank K.: Provozování vodovodů a kanalizací v malých obcích, MZe ČR Praha, 1995

7.Kolektiv: Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod VI, sborník přednášek, ISBN 80-86020-38-X, Brno, 2001

8.Svobodová Z., Máchová J., Vykusová B. a Piačka V., 1996: Kovy v ekosystémech povrchových vod. Vodňany.

9. Pitter, P. Hydrochemie. Praha: VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-701-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (05.03.2023)

Splnění teoretických a praktických poznatků v oblastech: 1. základní legislativa citlivé a zranitelné oblasti 2. stručná historie čistírenství v ČR, 3. základy čištění OV - mechanické čištění, biologické čištění, odstraňování živin (NP), 4. nakládání s čistírenskými kaly, nové metody zpracování kalu, 5. exkurze v ČOV.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (29.10.2019)

Stručná historie čistírenství

Kanalizace

Mechanické čištění

Biologické čištění

Odstraňováni živin (dusíku a fosforu)

Čistírenské kaly

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK