PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hydropedologie - MZ330P113
Anglický název: Hydropedology
Český název: Hydropedologie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D. (04.01.2022)
Předmět se zabývá studiem vody v půdě z hlediska její statiky i dynamiky. První část předmětu je věnována hydromorfním půdotvorným procesům, půdním znakům indikujícím vodní režim a hlavním půdním vlastnostem ovlivňujícím množství a pohyb vody v půdě. Další část se zabývá popisem a chováním vody v nasycené a nenasycené zóně a jejím měřením v terénu. Dále se hodnotí dopady agrotechnických postupů na udržení vody v půdě v kontextu zemědělsky intenzivně využívané krajiny. Předmět je doplněn exkurzí na některé výzkumné pedologické pracoviště.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D. (12.03.2019)

KUTÍLEK, M. (1978): Vodohospodářská pedologie. 2., přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury. Řada stavební literatury. ISBN (váz.).

SUCHARA, I. (2007): Praktikum vybraných ekologických metod. Praha: Karolinum. Učební texty univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1343-7.

BEAR, J. (1972): Dynamics of fluids in porous media. New York: American Elsevier. Environmental science series. ISBN 0-444-00114-X.

ATKINSON, J. H. (2007): The mechanics of soils and foundations. 2nd ed. London: Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-36256-6.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D. (12.03.2019)

Zápočet se uděluje za odevzadanou práci, jejíž součástí budou výsledky měření z terénu a protokol z modelování.

Zkouška je ústní formou.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Lukáš Vlček, Ph.D. (04.01.2022)

V rámci předmětu se proberou jen okrajově základní hydrologické a pedologické pojmy. Doporučujeme tedy předem absolvovat předmět Pedogeografie MZ330P50Z a Hydrologie MZ330P61Z.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK