PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geografická praxe - MZ330C05
Anglický název: Geographical Practice
Český název: Geografická praxe
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/14, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (07.11.2018)
Praxi sjednává školitel či student po konzultaci se školitelem, schvaluje garant předmětu. Tutor z přijímací organizace vyhotoví náplň praxe, opatří podpisem a tento dokument odsouhlasí školitel a garant. Na konci praxe tutor z instituce vypracuje potvrzení, že praxe proběhla tak, jak měla a trvala tak, jak měla.  Na základě těchto dvou podkladů zapíše studentovi zápočet do SIS  garant předmětu. Pokud by přijímací pracoviště vyžadovalo smlouvu, byla by podepsána před nástupem na praxi. Doporučená minimální délka praxe jsou 2 týdny.
 
Příklady institucí u nichž praxe probíhaly: Český hydrometeorologický ústav, Agentura ochrany přírody a krajiny, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví, Podniky povodí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK