PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geografický projekt - MZ330C04
Anglický název: Geographical Project
Český název: Geografický projekt
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jan Kropáček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Kropáček, Ph.D.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Jana Popová, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Mgr. Ing. Vladimír Zýka
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kropáček, Ph.D. (30.09.2022)
Předmět je zaměřen na osvojení vybraných geografických metod a jejich aplikace na konkrétním území. Pro rok 2022/23 bylo vybráno povodí Milešovského potoka v Ústeckém kraji. Jedná se o malé povodí v Milešovské části Českého středohoří.
Cílem bude navržení polderu pro zachycení přívalových povodní a fyzickogeografická analýza povodí, ve kterých polder leží.
Budou použita následující data:
1. Digitální model DMT4
2. Klimatická data ze stanice Milešovka
3. Simulovaný hydrogram povodňové vlny
4. Snímek Sentinel-2
5. Hranice povodí
Budou probrány a vyzkoušeny následující metody:
1. Hydrologické modelování
2. Modelování erozního ohrožení
3. Dálkový průzkum
4. Analýza povodňového a sesuvného ohrožení na základě reliéfu a horninového složení
5. Analýza prostupnosti krajiny a migračních bariér.
Z části 1-4 bude výstup, který bude odevzdán jednotlivým vyučujícím. Teno výstup bude podkladem pro zápočet v zimním semestru.
Výstupy pak budou prezentovány formou posteru na konci letního semestru. Příprava posteru v letním semestru bude konzultována s vyučujícími.
Průběh výuky:
V průběhu prvního semestru se studenti seznámí s metodami a aplikují je na dané území.
Výuka v letním semestru bude formou konzultací a terénního cvičení, které bude trvat 4 dny a proběhne v letním zkouškovém období. Termín bude upřesněn.

Předběžný program terénního cvičení
Exkurze na meteorologické stanici Milešovka
Hemisférické snímky LAI
Měření infiltrace, transpirace
Analýza sesuvného území
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (22.10.2021)

Kraak, M.J., Ormeling, F. 2010 Cartography – visualization of Spatial Data, Pearson Education, Harlow - England

Křížek M, Uxa T, Mida P 2016 Praktikum morfometrických analýz reliéfu. Karolinum, Praha

Wong DW, Lee J 2005 Statistical analysis of geographic information. Wiley, Hoboken.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (17.12.2019)

Zimní semestr: zápočet na základě docházky (1 tolerovaná neúčast), odevzdání kvalitně zpracovaných úkolů.

Letní semestr: zápočet na základě docházky (1 tolerovaná neúčast), odevzdání a prezentace závěrečné seminární práce - posteru.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kropáček, Ph.D. (30.09.2022)

ZIMNÍ SEMESTR

Týden semestru    datum    Vyučující    Téma
1    05.10.2022    V. Treml    Úvod
2    12.10.2022    M. Jeníček    Hydrol. modelování
3    19.10.2022    M. Jeníček    Hydrol. modelování
4    26.10.2022    M. Jeníček    Hydrol. modelování
5    02.11.2022    M. Křížek    Geomorfologie
6    09.11.2022    M. Křížek    Geomorfologie
7    16.11.2022    J. Kropáček    Dálkový průzkum
8    23.11.2022    J. Kropáček    Dálkový průzkum
9    30.11.2022    J. Kropáček    Dálkový průzkum
10    07.12.2022    T. Chuman    Vodní Eroze
11    14.12.2022    T. Chuman    Vodní Eroze
12    21.12.2022    T. Chuman    Vodní Eroze
            
13    04.01.2023    V. Zýka    Prostupnost krajiny


Dálkový průzkum: Vymezení hlavních tříd krajinného pokryvu, analýza vlastností půd
Geomorfologie: Geomorfologická charakteristika území, Analýza povodňového a sesuvného ohrožení na základě reliéfu a horninového složení
Vodní eroze: Analýza potenciální vodní eroze půdy – RUSLE, WATEM/SEDEM
Hydrologické modelování: Modelování hydrogramu při extrémní události


LETNÍ SEMESTR

Výuka v letním semestru bude formou konzultací a terénního cvičení, které bude trvat 4 dny a proběhne v letním zkouškovém období. Termín bude upřesněn.

Předběžný program terénního cvičení:

Exkurze na meteorologické stanici Milešovka

Hemisférické snímky LAI

Měření infiltrace, transpirace

Analýza sesuvného území

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK