PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Geografický projekt - MZ330C04
Anglický název: Geographical Project
Český název: Geografický projekt
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (24.10.2018)
Náplní předmětu je praktická aplikace fyzickogeografických metod k popisu základních vlastností konkrétního území. Jde o syntézu znalostí využití fyzickogeografických metod. Na modelovém území studenti prakticky aplikují fyzickogeografické a geoinformatické metody na základě již dostupných a distančních dat (1. semestr). V letním semestru studenti vytvoří fyzickogeografickou charakteristiku a zpracují aplikační projekt pro konkrétní vybrané modelové území.

Program zimní semestr:
1) Analýza změn krajinného pokryvu (ortorektifikace, segmentace a klasifikace)
2) Klimatologie průměrných srážek a extrémních srážkových úhrnů
3) Analýza potenciální vodní eroze půdy – RUSLE, WATEM/SEDEM
4) Modelování hydrogramu při extrémní události
5) Geomorfologická charakteristika území (MK)
6) Vymezení území se zvýšenou dynamikou geomorfologických procesů, modelace procesu akumulace

Požadavky na zápočet: Docházka (1 tolerovaná neúčast), včasné odevzdání řádně zpracovaných úkolů.


Letní semestr:
1) Fyzickogeografická charakteristika konkrétního území
2) Aplikační projekt (pozemkové úpravy)

Požadavky na zápočet: Docházka, prezentace a odevzdání úkolu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK