PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Geografický projekt - MZ330C04
Anglický název: Geographical Project
Český název: Geografický projekt
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (24.10.2018)
Náplní předmětu je praktická aplikace fyzickogeografických metod k popisu základních vlastností konkrétního území. Jde o syntézu znalostí využití fyzickogeografických metod. Na modelovém území studenti prakticky aplikují fyzickogeografické a geoinformatické metody na základě již dostupných a distančních dat (1. semestr). V letním semestru studenti vytvoří fyzickogeografickou charakteristiku a zpracují aplikační projekt pro konkrétní vybrané modelové území.

Program zimní semestr:
1) Analýza změn krajinného pokryvu (ortorektifikace, segmentace a klasifikace)
2) Klimatologie průměrných srážek a extrémních srážkových úhrnů
3) Analýza potenciální vodní eroze půdy – RUSLE, WATEM/SEDEM
4) Modelování hydrogramu při extrémní události
5) Geomorfologická charakteristika území (MK)
6) Vymezení území se zvýšenou dynamikou geomorfologických procesů, modelace procesu akumulace

Požadavky na zápočet: Docházka (1 tolerovaná neúčast), včasné odevzdání řádně zpracovaných úkolů.


Letní semestr:
1) Fyzickogeografická charakteristika konkrétního území
2) Aplikační projekt (pozemkové úpravy)

Požadavky na zápočet: Docházka, prezentace a odevzdání úkolu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK