PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geografická exkurze - MZ300T01
Anglický název: Geographical Excursion
Český název: Geografická exkurze
Zajišťuje: Sekce geografie (31-301)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:7/0, Z [DS]
Počet míst: 76
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.
Vyučující: Ing. Miroslav Čábelka
RNDr. David Hána, Ph.D.
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Mgr. Martin Margold, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. (02.01.2024)
Exkurze je koncipována jako komplexní geografická exkurze propojující poznatky z fyzické geografie, socální geografie, geoinformatiky a regionální geografie a předkládá tak možnost komplexního vnímání území. Student se skrze SIS zapíše k jedné ze dvou variant, přičemž obě budou koncipovány jako pěší:
1) Žďárské vrchy (3. - 7. 6. 2024) - organizační zajištění: RNDr. Jiří Hasman, Ph.D., RNDr. David Hána, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka, doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
2) Šumava (17. - 21. 6. 2024) - organizační zajištění Mgr. Martin Margold, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

Rozšiřující informace o přesném termínu konání, trasách exkurzí a nezbytném vybavení rozešle přihlášeným studentům organizátor dané varianty s dostatečným předstihem skrze SIS na e-maily. Prosíme studenty o ujištění se, že mají v SIS uvedený e-mail, který opravdu používají.

Celková kapacita zamluveného ubytování činí 76 osob. Věříme, že je postačující, nicméně v případě její překročení mají přednost studenti, kteří mají předmět jako povinný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK