PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Medicinální chemie - MSZCN043
Anglický název: Medicinal chemistry
Český název: Medicinální chemie
Zajišťuje: Studijní odbor (31-640)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Prerekvizity : MDIPL003
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1)
1 Organická syntéza
Tématický okruh 2 (TO2)
1 Spektroskopické metody
Tématický okruh 3 (TO3)
1 Molekulární biologie a genetika
Tématický okruh 4 (TO4) z nabídky 1
1 Bioanorganická chemie
2 Bioorganická chemie
3 Farmakologie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK