PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do religionistiky - MS720S242
Anglický název: Introduction to religionistics
Český název: Úvod do religionistiky
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Vyučující: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Neslučitelnost : MS720P92K, MS720P922, MS720P923
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Relig04.ppt První čtyři prednášky doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig5.ppt Řecko, staré náboženské motivy, mysteria doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig6.ppt Řečtí bohové, k tomu něco málo o náboženství Latinů doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (10.04.2019)
Co je náboženství. Rozdíly a styčné body s filosofií; rozdíly a vědou. Mají různá náboženství něco společného? Typologie různých náboženství. Mýtus, ritus, nebe, sakrální a profánní, místo člověka, "probuzení", "spása", "věčnost"... Různá hlediska na náboženství - theologické, filosofické, etické, sociologické - a problémy adekvátnosti těchto hledisek.
Příklady na různých náboženstvích, nejvíce na staríém Řecku a na křesťanství.
V rámci kurzu se posluchač nedozví, které náboženství je pravé. Ba ani to, zda správný postoj je náboženský nebo ateistický.
Kurz probíhá v místnosti katedry - P26 ve Viničné 7 - proto není v centrálním rozvrhu !
Čtvrtek od 15:40, Viničná 7, P26.
(Neuznává se oborovým studentům religionistiky.)

Fotodokumentaci řeckých bohl najdete na adrese: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zde/Greek_deities
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (26.04.2012)

Doporučená literatura ke kurzu Úvod do Religionistiky

Mircea Eliade: Mýty, sny a mystéria, Praha 1998 (Oikúmené)

Mircea Eliade: Dějiny náboženského myšlení I - III, Praha 1995 (Oikúmené)

Mircea Eliade: Od Zalmoxida k Čingischánovi, Praha 1997 (Argo)

Karl Kerényi: Mytologie Řeků I - II, Praha 1996, 1998 (Oikúmené)

Pausaniás: Cesta po Řecku, Praha 1973 (Antická knihovna)

Homéros: Odysseia, Praha 1945 (Plzák 1945)

Nejstarší řecká lyrika, Praha 1981 (Svoboda, Antická knihovna)

Aischylos, Oresteia, www.fysis.cz

Sofoklés: Král Oidipús, Brno 1999 (Větrné mlýny a HaDivadlo)

Sofoklés: Tragédie, Praha 1975 (Svoboda, Antická knihovna)

Eurípidés: Héraklés a jiné tragédie, Praha 1988 (Svoboda, Antická knihovna)

Eurípidés: Hippolytos a jiné tragédie, Praha 1986 (Svoboda, Antická knihovna)

Eric R. Dodds: Řekové a iracionálno, Praha 2000 (Oikúmené)

Eric R. Dodds: Pohané a křesťané ve věku úzkosti, Praha 1994 (Petr Rezek)

Genesis, překlad s výkladem, Praha 1968 (Kalich, Starý zákon 1)

Jób, překlad s výkladem, Praha 1981 (Kalich, Starý zákon 8)

Hans Bardtke, Příběhy ze starověké Palestiny, Praha 1988 (Vyšehrad)

Petr Pokorný: Úvod do Nového zákona, Praha 1993 (Kalich)

Francois Vouga: Dějiny raného křesťanství, Praha-Brno 1997 (Vyšehrad-CDK)

Evangelium podle Jana - ve vydáních Nového zákona

Skutky apoštolů - ve vydáních Nového zákona

Petr Pokorný: Píseň o Perle - Tajné knihy starověkých gnostiků, Praha 1986 (Kalich)

Vratislav Šmelhaus: Řecká patrologie, Praha 1972 (Kalich, skriptum ETF)

Dušan Lužný: Nová náboženská hnutí, Brno 1997 (MU)

Anna Cheng: Dějiny čínského myšlení, Praha 2006 (DharmaGaia)

Chuej-neng: Tribunová sútra šestého patriarchy, Praha 1988 (Odeon, Světová četba 533)

Mistr Čuang: Vnitřní kapitoly, Praha 1992 (Odeon, Světová četba 578)

Dušan Zbavitel a kol.: Bohové z lotosovýma očima, Praha 1986 (Odeon)

Védské hymny, Praha 2000 (DharmaGaia)

Bhagavadgíta, Praha 1976 (Odeon)

Mýty staré Mezopotámie, Praha 1977 (Odeon)

Oběti ohňům, Praha 1985 (Odeon)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (26.04.2012)

Ústní zkouška, dle volby studenta buď z rozsahu odpřednášené látky nebo z alespoň jednoho titulu z doporučené literatury, pochopeného v konextu onoru.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. (26.04.2012)

Okruhy témat:

1. Religionistika jako popis náboženských jevů "zvenku". Co je a není náboženství? Obrovská diverzita náboženských projevů, mezi nimiž se všechny proudy křesťanství, islámu a ateismu krčí těsně vedle sebe, daleko od ostatních, které vyplňují plochu možností. Nevhodná kriteria pro popis náboženství: pravé a nepravé, rozumné a nerozumné, mravné a nemravné, živé a mrtvé, světové, podle počtu bohů...

2. Slovníček: mana, tabu, mýtus, ritus...

3. Vhodná kriteria pro popis náboženství podle míry akcentu na: mýtus, rituál, regulaci praktického života (oděv, jídlo, pití, sex), nauku, posvátný text, zobrazování, náboženskou instituci (např. církev v křesťanství), hudbu, tanec, divadlo, misie, víru, možnost sdílení s jiným náboženstvím, etnicitu...

4. Náboženské jevy v paleolitu. Náboženské tradice neolitu a chalkolitu, zemědělská metaforika. Příklad náboženské tradice bronzové doby: Gilgaméš.

5. Řecké náboženství nejlépe známý jako příklad náboženství bez instituce, bez posvátných textů, bez nauky, bez misie, bez role víry; zato s maximem mýtů a zobrazování, včetně role toho, co my považujeme za umění nebo za sport. Věštírny.

6. Nestandardní a menšinové proudy v řeckém náboženství:

a) Mysteria jako relikt bronzové doby.

b) Reinkarnační nauka v rámci reformních "očuistných" proudů - náboženská inovace neznámého původu.

7. Judaismus - dějiny, posvátné spisy, posvátnost písma. Stvoření.

8. Křesťanství - dějiny v 1. století, Nový zákon.

9. Křesťanství - obsah evangelií, vznik církve, vznik nauky, dějiny do nové doby.

10. Latinské náboženství (předkřesťanské) jako příklad zdroje rozlišení na "přirozené" a "nadpřirozené".

Islám - posvátný text, dějiny...

11. Letmé srovnání s asijskými náboženskými tradicemi: Indie, Buddha, Čína.

12. Ateismus a náboženství. Jaké je reálné náboženství současné globaliozované kultury? Nevíme.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK