PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Organismus - řád i neřád - MS720P053
Anglický název: ORGANISM: ORDER and DIS-ORDER
Český název: Organismus - řád i neřád
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 0
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: V ZS 2019/2020 nebude kurs probíhat
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/filosof/index.php?option=com_content&task=view&id=56
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. (19.09.2010)
Ryze nemasový kurs pro silnější nátury, kde bude čas na podstatné věci. Kurs povstává na fertilním rozhraní dialogu biologie a filosofie. Hybridní charakter projektu proto vybízí k bohaté interakci rozličných témat, při nichž se obvykle střetávají protichůdná názorová pole, střídají se různá pojetí jedné pravdy, rozpadají se pevné přátelské vztahy mezi diskutujícími a dočasně vznikají nové. Budeme se například ptát: Proč nacházíme podobnosti mezi organismy a jejich částmi? Co je jejich příčinou? Díky čemu se podobné jeví jako podobné? Jak se tato nazíraná skutečnost promítá do našich teorií a experimentální praxe. Co tato zkušenost znamenala pro naše předchůdce? Přišel vůbec Darwin s něčím opravdu novým, nebo měl jen kliku? Jednotlivé teoretické problémy budou v průběhu kursu podrobeny kritické analýze a názorně demonstrovány na konkrétních příkladech.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (22.05.2018)

Karel Kleisner: Biologie ve službách zjevu. - Mervart, 2008.

Erik L. Peterson: The Life Organic: The Theoretical Biology Club and the Roots of Epigenetics. - Univ. Pittsburgh Press, 2017.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (22.05.2018)

I. HOMOLOGIE, FORMA a EVO-DEVO

Historie, Teorie a Praxe
Proces vs. Pattern
Problém úrovní
Evoluční Disociace

II. SÉMANTICKÁ MORFOLOGIE

Vzestup a Pád Morfologického Myšlení
Sémantické Orgány
Adaptace, Exaptace, Sémantická Koopce
Evoluční Asociace; homosemióze

III. BIOLOGICKÉ PODOBNOSTI

Mimikry a Evo-Devo
Podobnost a její Přenos (horizontální/vertikální)
Forma, Funkce a Význam (Biologie a Biosémiotika)

IV. ZÁVĚREČNÉ MORÁLNÍ PONAUČENÍ

Neřádný Řád vs. Pořádný Ne-řád
Krása holismu a efektivita atomismu
Útěcha z Analogie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK