PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výpočetní technika - MS710P07B
Anglický název: Practice in Computer Science
Zajišťuje: Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky (31-710)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 250
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jiří Makovička, CSc.
Neslučitelnost : MS710P07A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (08.06.2005)
Předmět je určen pro studenty bakalářského studia a je zaměřen na potřeby budoucích přírodovědců a učitelů přírodovědných oborů. Cílem je pochopení základních principů práce s osobním počítačem (organizace dat, práce s tabulkami a grafy, databázemi a programování) a dosažení takové úrovně, aby byli studenti schopni samostatně a efektivně používat počítač ve svém studiu a měli výchozí předpoklady pro kurzy, ve kterých se využívají speciální stránky výpočetní techniky (např. GIS, statistické programy, modelování v Matlabu nebo programování).
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (16.06.2005)
JRuth Maran: Poznejte svůj počítač
Computer Press, Brno

Kolektiv autorů: Microsoft Access 2002/2003 - Jednoduše, srozumitelně, názorně
Computer Press, Brno

Kolektiv autorů:Microsoft Office Word 2003 - Jednoduše, srozumitelně, názorně
Computer Press, Brno

Kolektiv autorů:Microsoft Office Excel 2003 - Jednoduše, srozumitelně, názorně
Computer Press, Brno

Jozef Petro: Výkladový slovník Internetu
Computer Press, Brno

Jaroslav Černý: Excel 2000, 2002, 2003 záznam, úprava a programování maker
GRADA Publishing, Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (05.04.2014)

Zápočet je formou testu - samostatné řešení dvou příkladů na počítači.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (08.06.2005)
Práce v počítačové síti, základní dovednosti
Práce na osobních počítačích v prostředí počítačové sítě fakulty, zejména počítačových učeben a studoven, organizace dat, informační zdroje PřF, základní operace společné pro všechny programové produkty. Informace o typech nejpoužívanějších aplikací (tabulková zpracování dat, databáze, textové editory a procesory, matematické aplikace, statistické aplikace, prostředí programovacích jazyků, mail, web, ftp). - 1 lekce

Práce s tabulkami a grafy - základní nástroj přírodovědce
Principy tabulkového procesoru, MS Excel. Výpočty v tabulkách tabulek dat pomocí absolutního a relativního adresování. Grafy vhodné a nevhodné pro daný typ dat, grafy funkcí, kombinované a vlastní typy grafů. Použití implementovaných funkcí: matematických, logických, textových, vyhledávacích. Informace o statistických funkcích. Vše na příkladech při řešení konkrétních úloh. Práce se seznamy dat - vyhledávání, použití filtrů, souhrny, třídění v prostředí MS Excel. - 5-6 lekcí

Pokročilé techniky práce s textovým editorem
Textový editor se zaměřením na formátování laboratorních a podobných prací, vkládání objektů (tabulek, obrázků, grafů a vzorců) a práce s nimi. - 1 lekce

Úvod do programování
Vytvoření makroinstrukce v MS Excelu. Vysvětlení principu práce běžných programů pro řešení přírodovědných úloh a numerické modelování, součásti programu (vstup dat, výkonná jednotka, textový a grafický výstup, menu). Vysvětlení základních standardních programovacích konstrukcí a jejich praktická realizace v prostředí MS Excel - Visual Basic pro aplikace. - 2 lekce

Jak prezentovat odbornou práci
Základní informace o tvorbě prezentací. Tvorba vlastní webovské stránky, základní informace o jazyku HTML. - 2 lekce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK