PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy astrobiologie - MS107023
Anglický název: Elementary Astrobiology
Český název: Základy astrobiologie
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D. (28.09.2017)
Přednáška představuje studentům obor astrobiologie, současné pokroky v něm a aplikace pro další vědecké
oblasti. Soustředí se zejména na biologickou stránku oboru. Hlavní tematické okruhy zahrnují vznik života a
předpoklady pro něj, definici života, obecné rysy biologické evoluce a evoluční trendy, biogeochemické cykly a
oboustranný vztah mezi organismy a jejich prostředím, možné podmínky pro život v naší soustavě (v průběhu celé
její historie) i mimo ni, extremofilní formy života na Zemi, exotické habitaty na Zemi a jejich analogy ve vesmíru a
možnosti exotických forem života na Zemi i mimo ni. Dotkneme se ale i problematiky vývoje vesmíru, vzniku
planetárních soustav, vymezení hvězdné i galaktické obyvatelné zóny, modelů životu příhodných podmínek,
historie astrobiologie a výzkumu života ve vesmíru (tj. zejména s astrobiologií souvisejících výsledků úspěšných
misí vesmírných sond), chystaných misí, metod výzkumu (včetně výzkumu hraničních podmínek života
pozemských organismů co do teploty, tlaku, zrychlení aj.) či Fermiho paradoxu. Předmět je určen zejména pro
studenty biologických, ale i jiných přírodovědných oborů všech ročníků se zájmem o probíranou problematiku.

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizity. Předmět NEMÁ zápočet v letním semestru, v SISu se tato informace objevila nedopatřením.
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D. (06.10.2015)

Doporučená literatura:
T. Petrásek, I. Duszek: Vzdálené světy I a II
P. Ward: Život, jak ho neznáme
P. Ward, D. Brownlee: Život a smrt planety Země
H. Lesch Harald, J. Müller: Velký třesk - druhé dějství - po stopách života ve vesmíru
S. Webb: Kde tedy všichni jsou? Fermiho paradox a problém mimozemského života
J. Novák: Život ve vesmíru
P. Ward, D. Brownlee: Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe
D. Schulze-Makuch, L. Irwin: Life in the Universe - Expectations and Constraints
M. Carrol, R. Lopes: Alien Seas: Oceans in Space
A. Hanslmeier: Water in The Universe
S. H. Dole: Habitable Planets for Man
(případně další české a anglické knihy, doplníme z vlastních zkušeností)
J. Nováková: Říše temnoty a chladu. Vesmír 93, 2014/10
J. Toman: Život v ledu aneb Úžasný svět kryofilních mikroorganismů. Vesmír 90, 2011/5
J. Toman: Vostok: Úvahy o biologii podledovcového jezera. Vesmír 91, 2012/7
J. Toman: Vostok II: Nahlédnutí pod pokličku podledovcového jezera. Vesmír 93, 2014/10
T. Petrásek: Hydrotermy Enceladu (Osel.cz)
T. Petrásek: Nové důkazy slaného oceánu na Enceladu (Osel.cz)
T. Petrásek: Byl na Rudé planetě život? Svědectví marťanských meteoritů (Osel.cz)
T. Petrásek: Země: Téměř neobyvatelná planeta! Anebo ne?! (Osel.cz)
T. Petrásek: Známky života u mrtvých hvězd? (Osel.cz)
T. Petrásek: DNA z Marsu (Osel.cz)
T. Petrásek: Porouchaný termostat na planetách červených trpaslíků (Osel.cz)
T. Petrásek: Mimozemský život v meteoritu? (Osel.cz)
Web Vzdálené světy (www.vzdalenesvety.cz)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK